Javnom ustanovom „Nacionalni park Krka“ upravlja Upravno vijeće koje ima predsjednika i četiri člana.

Sukladno Odluci Ministarstva zaštite okoliša i prirode od 26. travnja 2016. godine, Klasa: 080-09/16-01/42, Urbroj: 517-04-16-2 o imenovanju predsjednice i članova Upravnog vijeća JU „Nacionalni park Krka“ i Odluci Radničkog vijeća JU „NP Krka“ od 23. travnja 2019. godine, Klasa: 006-02/19-02/01, Urbroj: 2182/1-15/4-09/1-19-3 o imenovanju predstavnika radnika u Upravnom vijeću formiran je novi saziv Upravnog vijeća JU „Nacionalni park Krka“.

Ministarstvo zaštite okoliša i energetike donijelo je Odluku o razrješenju predsjednice i članova Upravnog vijeća JU „NP Krka“ 27. travnja 2020. godine, Klasa: 080-09/17-01/85, Urbroj: 517-10-20-8 i Odluku o imenovanju predsjednice i članova Upravnog vijeća JU „NP Krka“ 27. travnja 2020. godine, Klasa: 011-01/20-01/82, Urbroj: 517-10-20-1.

Ministarstvo zaštite okoliša i energetike donijelo je Odluku o razrješenju članice Upravnog vijeća JU „NP Krka“ 20. rujna 2023., Klasa: 011-01/20-01/82, Urbroj: 517-14-23-3.

Odlukom Ministarstva zaštite okoliša i energetike članovi Upravnog vijeća JU „NP Krka“ su:

  • Anamarija Matak, predsjednica
  • Nediljko Dujić, član
  • Lidija Bujas, članica
  • Stjepan Gundić, član (predstavnik radnika)
62. sjednica UV
pdf | 52.50 KB
62. sjednica UV
docx | 52.50 KB
61. sjednica UV
pdf | 52.50 KB
61. sjednica UV
docx | 52.50 KB
60. sjednica UV
pdf | 52.50 KB
60. sjednica UV
docx | 52.50 KB
59. sjednica UV
pdf | 52.50 KB
59. sjednica UV
docx | 52.50 KB
58. sjednica UV
pdf | 52.50 KB
58. sjednica UV
docx | 52.50 KB
57. sjednica UV
pdf | 52.50 KB
57. sjednica UV
docx | 52.50 KB
56. sjednica UV
pdf | 52.50 KB
56. sjednica UV
docx | 52.50 KB
55. sjednica UV
pdf | 52.50 KB
55. sjednica UV
docx | 52.50 KB
54. sjednica UV
pdf | 52.50 KB
54. sjednica UV
docx | 52.50 KB
53. sjednica UV
pdf | 52.50 KB
53. sjednica UV
docx | 52.50 KB
52. sjednica UV
pdf | 52.50 KB
52. sjednica UV
docx | 52.50 KB
51. sjednica UV
pdf | 52.50 KB
51. sjednica UV
docx | 52.50 KB
50. sjednica UV
pdf | 52.50 KB
50. sjednica UV
docx | 52.50 KB
49. sjednica UV
pdf | 52.50 KB
49. sjednica UV
docx | 52.50 KB
48. sjednica UV
pdf | 52.50 KB
48. sjednica UV
docx | 52.50 KB
47. sjednica UV
pdf | 52.50 KB
47. sjednica UV
docx | 52.50 KB
46. Sjednica UV
pdf | 52.50 KB
46. Sjednica UV
docx | 52.50 KB
109

km2

07

waterfalls

388

km bike route

47

km of hiking trails

10

entrances

Skip to content