Popis gospodarskih subjekata s kojima je JU „NP Krka“ u sukobu interesa, temeljem članaka 76. do 81. Zakona o javnoj nabavi (NN broj 120/2016)

  • Veterinarska stanica Šibenik d.o.o., Kralja Zvonimira 83, 22000 Šibenik, OIB: 71108432977;
  • „OPG SLAVICA NEVENKA“, Prokljanska 4, 22000, OIB: 02360281143;
  • Obrt za proizvodnju svijeća „DUJE“, Duilo 10, 22324 Bogatić, OIB: 82674381603;
  • F5, obrt za usluge grafičkog dizajna, vl. Franka Bujas, Šibenik, Petra Preradovića 9

Pravilnik o provođenju jednostavne nabave


Prethodno savjetovanje sa gospodarskim subjektima (U izradi!)


Projektna dokumentacija (U izradi!)


Plan javne nabave

Plan javne nabave JU „NP Krka“ za 2022. dostupan je na sljedećoj poveznici https://eojn.nn.hr/Oglasnik


Registar sklopljenih ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma

Registar ugovora JU „NP Krka“ dostupan je na sljedećoj poveznici https://eojn.nn.hr/Oglasnik/

109

km2

07

waterfalls

388

km bike route

47

km of hiking trails

10

entrances

Skip to content