Seite 73 - buk8

Basic HTML-Version

Zagreb Adventure Festival
Zagreb Adventure Festival održan je, drugu go-
dinu za redom 4. i 5. svibnja 2013. na Otoku mlado-
sti na jezeru Jarun u Zagrebu. Baš u idealno vrijeme,
u proljeće, kada se budi čovjekova potreba za
boravkom u prirodi, održan je festival na kojem je
pojedinac, sit zatvorenog prostora, mogao na jed-
nommjestu doznati sve o aktivnom boravku u priro-
di. Život u urbanoj sredini pruža čovjeku brojne mo-
gućnosti, no u posljednje vrijeme najčešće se pove-
zuje s užurbanim načinom života i prekomjernom
količinom stresa. Zbog manjka vremena i novca,
gradski čovjek nesvjesno se prepušta rutini i tako
sam sebi ograničava prostor u kojem se kreće, ne
sluteći kolike štetne posljedice to ima za njegovo
zdravlje. Upravo je stoga Zagreb Adventure Festival
približio prirodu urbanom čovjeku, spojivši ih na
zabavan i zanimljiv način.
Javna ustanova „Nacionalni park Krka“ sudje-
lovala je na ovom festivalu ponudivši njegovim
posjetiteljima ne samo boravak u prirodi kao takvoj,
nego boravak u prirodi koja ima etiketu posebne
zaštite.
Prezentirani su posebice gornji tok rijeke Krke i
novootvorena staza Stinice – Roški slap – Oziđana
pećina, pa su ljubitelji šetnje i rekreacije u prirodi
mogli doživjeti svu ljepotu koju ta staza nudi. Po-
moću moderne tehnologije (3D naočala) djelatnici
Parka uspjeli su zagolicati maštu posjetitelja i pro-
buditi u njima želju da posjete Nacionalni park „Kr-
ka“, a kroz radionice zabaviti i educirati o važnosti
recikliranja.
Uz pomoć i podrškuMinistarstva socijalne poli-
tike i mladih organizirana je humanitarna akcija za
nezbrinutu djecu iz domova u Hrvatskoj s ciljem da
ih se upozna s pustolovnim aktivnostima, da se
ojača njihovo samopouzdanje i razvije timski i
sportski duh i da se spriječi potencijalna ovisnost o
opijatima ili devijalno ponašanje.
Djelatnici Javne ustanove „Nacionalni park
Krka“ ponosno su se uključili u tu hvalevrijednu
akciju s poligonom9, na kojemu su djeca u timovima
igrala koodbojku, zanimljivu inačicu odbojke, koja
se inače jednom godišnje igra u Nacionalnom parku
„Krka“ kao dio biolimpijade, koja se održava u
povoduMeđunarodnogdana biološke raznolikosti.
Silvija Čaleta