Seite 72 - buk8

Basic HTML-Version

DOGAĐANJA
PLACE2GO
Javna ustanova Nacionalni park „Krka“ od
petka 15. ožujka do nedjelje 17. ožujka 2013. sudje-
lovala je na sajmu PLACE2GO, održanom u Boćar-
skom domu na Prisavlju. Moto sajma bila je izreka
kineskog filozofa Lao Tzea: „I putovanje od tisuću
kilometara počinje prvim korakom.“ Kvaliteta
sajma bila je razlog da Javna ustanova „Nacionalni
park Krka“ sudjeluje na njemu.
U zajedničkom izložbenom prostoru NP „Pa-
klenica“, NP „Kornati“, NP „Risnjak“, NP „Sjeverni
Velebit“, PP „Velebit“ i NP „Krka“ prikazali su
„zelenu“ ljepotu zaštićenih objekata prirode u Hr-
vatskoj. Posjetitelji sajma mogli su dobiti osnovne
informacije o nacionalnim parkovima i parkovima
prirode. Na sajmu su sudjelovali izlagači iz
osamnaest zemalja. Vjerujemo da su vizualnim
prikazom destinacija, zanimljivim predavanjima,
prezentacijom okusa i mirisa svjetskih kuhinja u
Gastro ulici i izlošcima na Place2go Marketu kod
posjetitelja pobudili želju za putovanjem.
Silvija Čaleta
70 BUK
- DOGAĐANJA