Seite 74 - buk8

Basic HTML-Version

72 BUK
- DOGAĐANJA
DOGAĐANJA
Predstavljanje monografije
Tajne podzemlja
U nazočnosti brojnih predstavnika javnog,
kulturnog, vjerskog i političkog života, u petak, 26.
travnja 2013. u Gradskoj knjižnici „Juraj Šižgorić“
Šibenik predstavljena je monograf ija
Tajne
podzemlja
. Tiskana je u tiskari Stegatisak d.o.o. u
nakladi od 500 primjeraka. Dvadeseta je to knjiga
tiskana u prosincu 2012. u nakladi Javne ustanove
„Nacionalni park Krka“, koju potpisuje petnaest
autora: Drago Marguš, Teo Barišić, Jana Bedek,
Tvrtko Dražina, Joso Gracin, Daniela Hamidović,
Branko Jalžić, Ana Komerički, Marko Lukić, Marija
Marguš, Marko Menđušić, Kazimir Miculinić, Goran
Mihelčić, Roman Ozimec i Martina Pavlek. Knjiga
opsega 238 stranica, podijeljena je u deset
poglavlja: Uvod, Zemljopisni smještaj rijeke Krke,
Geotektonski i geokemijski aspekti nastanka rijeke
Krke i sedrenih barijera, Hidrogeološka obilježja,
izvori i podrijetlo voda rijeke Krke, Povijesni pregled
speleoloških i biospeleoloških istraživanja, Špilje i
jame Nacionalnog parka „Krka“, Špilje i jame izvan
granica Nacionalnog parka „Krka“, Podzemna fau-
na, Arheozoološka analiza faune, Arheološki nalazi
u speleološkimobjektimaNP „Krka“ i Literatura.
Od ideje do tiska knjige prošlo je sedamgodina.
Ideja je začeta 2005. nakon prvih sustavnih bio-
speleoloških istraživanja područja NP „Krka“ koja su
proveli članovi Hrvatskog biospeleološkog društva
iz Zagreba. Istraživanja su na svjetlo dana iznjedrila
bogatu kopnenu i vodenu podzemnu faunu. U
speleološkim objektima na području Nacionalnog
ISBN 978-953-7406-17-2