Seite 67 - buk8

Basic HTML-Version

DOGAĐANJA -
BUK 65
Općina Šibenik je 1941. godine uputila vlasti
Banovine Hrvatske prijedlog da se rijeka Krka,
„biser među prirodnim ljepotama“, proglasi nacio-
nalnim parkom s ciljem njene zaštite. Tada želja,
danas je dužnost svih nas da rijeku Krku očuvamo za
generacije koje dolaze. Jer Krka pripada onome
dijelu od 0,8% pitke vode u svijetu dostupne za
ljudsku upotrebu.
Vodi u čast Javna ustanova „Nacionalni park
Krka“ 22. ožujka organizirala je u svojoj ispostavi u
Skradin za djecu šestih razreda OŠ Skradin akciju
Vodeni val (predavanje o vodi, pokuse: izradu filtra
za vodu i „lizalice“, kviz „Koliko poznajem Krku“ i
izlet u Nacionalni park „Krka“) a u Gradskoj knjižnici
„Juraj Šižgorić“ izložbu Fotokluba Šibenik na temu
„Krka“.
Silvija Čaleta