Seite 68 - buk8

Basic HTML-Version

DOGAĐANJA
Dan biološke raznolikosti
Svaka vrsta na Zemlji ima svoju ulogu u funk-
cioniranju i održanju ekosustava. Vrednovanje vrste
prema njezinoj tržišnoj vrijednosti, poput hrane ili
goriva, dovela je do izumiranja određenih vrsta, što
je rezultiralo promjenama u ekosustavu koje su
danas vidljive. Ekstremne vremenske ne(prilike),
povećanje pustinja, podizanje razinemora i sl. samo
suneki od pokazatelja promjena na koje smo i mi kao
pojedinci utjecali a koje su za neke stanovnike Zem-
lje bile i pogubne. Ponašanje svakog pojedinca ite-
kako utječe na globalnu politiku i ekonomiju jer svi
pojedinci zajedno čine Zemlju. Pretjerano korište-
nje automobila, konzumerizam, gomilanje ambala-
že, kupovina stvari koje nam ne trebaju ili trebaju
jednokratno, gomilanje otpada, nerecikliranje i ne-
odvajanje otpada, rasipanje vode i energije i sl. sa-
mo su neke od stvari koje pojedinac radi ne razmiš-
ljajući onjihovimposljedicama za cijeli ekosustav.
66 BUK
- DOGAĐANJA