Seite 66 - buk8

Basic HTML-Version

DOGAĐANJA
Generalna skupština Ujedinjenih naroda (UN)
proglasila je 22. ožujka Svjetskim danom voda
(World Water Day, WWD). Obilježavanje Svjetskog
dana voda predloženo je na Konferenciji Ujedinje-
nih naroda o okolišu i razvoju (United Nations Con-
ference on Environment and Development, UNCED)
održanoj 1992. u Rio de Janeiru i ove se godine
obilježava 21. put.
Evo nekoliko činjenica kojih bi se svatko od nas
trebao prisjetiti svaki put kad nam je slavina
otvorena a voda teče nepotrebno:
¦
iako je 70% Zemljine površine prekriveno vo-
dom, 600 milijuna ljudi diljem svijeta bori se s
nestašicomvode,
¦
samo 2,5%vodemože se smatrati slatkovodnom
ili, kako je čestonazivamo, pitkom,
¦
dio pitke vode nalazi se u ledenjacima i snježnim
pokrivačima a dio se nalazi na čovjeku nedostup-
nimmjestima,
¦
samo 0,8% ukupne vode dostupno je za ljudsku
upotrebu. Hrvatska je po bogatstvu i dostupno-
sti vode peta u Europi,
¦
gotovo 500 velikih rijeka onečišćeno je, pa se
smatra da će u 21. stoljeću u 17 zemalja Afrike i
Azije pitka voda potpunonestati,
¦
svakog dana prosječno kućanstvo potroši oko 50
litara vode na ispiranje WC-a, dok jedan od šest
ljudi na Zemlji nema dnevno potrebnih 20-50
litara svježe vode a zbog nedostatka vode svako-
dnevnoumire 3800djece,
¦
naš životni stil prožet je sviješću o dostupnosti
pitke vode bez ograničenja (slatka voda ne upo-
trebljava se samo za piće, njome se koristimo za
navodnjavanje travnjaka i poljoprivrednih zem-
ljišta, u sanitarnim čvorovima, industrijskim
procesima, za pranje ulica i sl.) pa je taj stil po-
trebno mijenjati jer je voda prirodni resurs u
ograničenoj količini!
64 BUK
- DOGAĐANJA
Svjetski dan voda