Seite 62 - buk8

Basic HTML-Version

Burnumski liječnik Satrius Rufus
i njegova ars medicina
Premda ne znamo kako je izgledala bolnica u
rimskom legijskom logoru Burnumu, znamo da je
morala postojati. Isto tako, rimska medicina,
pogotovo kirurgija, posebno se razvijala liječenjem
vojnika. Poznato nam je ime jednog burnumskog
liječnika, koji se zvao Satrius Rufus, pa smo u njego-
vu čast na 6. i 7. burnumskim idama organizirali
radionicuArsmedicina uBurnumu.
DOGAĐANJA
Prvotna namjena valetudinarija bila je sani-
tetska, iz čega se razvila vojna bolnica. Uvjeti koji su
morali biti zadovoljeni za njeno funkcioniranje unu-
tar logora bili su: osiguranje kanalizacije i transport
otpadnih tekućina daleko od logora, dostupnost te-
kuće vode i dobra ventilacija te određena udaljenost
od radionica i prostora za stoku. Osnovnu jedinicu,
cubiculae
, predstavljale su dvije odvojene pregra-
dom spojene sobe, s predsobljem. Redovi soba (pr-
stenasto organizirani u dva reda u po dvije sobe za-
jedno) bili su povezani središnjimhodnicima, koji su
imali izlaz namalu i veliku prostoriju okodvorišta.
U
valetudinariumu
, vojnoj bolnici, obavljani su
različiti kirurški zahvati pa su tako i u našoj ranjeni
vojnici i gladijatori mogli biti liječeni lanenim povo-
jem i sirovom vunom. Mi, rimski liječnici, postavili
smo stol s ljekovitim biljkama i nekoliko drvenih
posuda u kojima su posjetitelji mogli sami mljeti
ljekovito bilje, i davati savjete o njegovoj uporabi.
Prema rimskom liječniku Galenu, suprotnosti liječe
pacijente: za prehladu i groznicu (zimicu) daje se
papar, za visoku temperaturu – krastavac, za
„masnicu“ na oku – skuha se oblog od janjeće jetre,
bosiljkomse liječi dosada!
Liječenje prema naputcima burnumskog lije-
čnika nastavljamo u Arheološkom muzeju u Zagre-
bu, s ciljem popularizacije znanosti. Radionicu Ars
medicina JU NP „Krka“ razvijala je i organizirala u
suradnji s Institutom za arheologiju, Školom za
primalje i Ženskomopćomgimnazijom.
Ivana Ožanić Roguljić
60 BUK
- DOGAĐANJA