Seite 61 - buk8

Basic HTML-Version

DOGAĐANJA -
BUK 59
ostavio preko noći da se osuši, drugi dan bi se
zapržio te nakon toga samljeo u mlinu. U
polentu
je
išlo 20 funti ječma, pola funte korijandera i 15
drahmi soli, koji bi se ukuhali u kašu.
U Efezu (danas zapadna Turska, nekad slavni
antički grad) su nađeni grobovi gladijatora i njihove
su kosti podvrgnute analizi izotopa kojom se mjere
kemijski elementi kalcij, stroncij i cink. Te analize se
koriste da bi se vidjelo čime se dotični pojedinac
hranio. Rezultat je bio iznenađujući. U usporedbi s
ostalim stanovnicima Efeza gladijatori su jeli jako
malo mesa, a jako puno biljaka. U njihovoj je pre-
hrani prevladavala hrana bogata ugljikohidratima
kao što je ječam, ali i druge žitarice, te grahorice kao
što je bob ili leća. Takva je prehrana činila da su
jednostavno imali povećanu masu – sala. Prema tim
podacima zaključuje se da je gladijator bio – vegeta-
rijanac i debeo.
Objašnjenje zašto je gladijator imao "šlaufiće"
je vrlo jednostavno. Autori teksta koji objavljuju
nalaze iz Efeza kažu da takvoj prehrani nije razlog
siromaštvo ili zaštita životinja, nego ih je upravo
salo štitilo od dubljih rana nastalih odmača, noža ili
trozupca. Također, oštrice bi teže došle do živaca i
krvnih žila. Površinske rane na taj način su postajale
dio kostimografije atraktivne gledateljima, a i ma-
nje bi boljele. Svakako je povećana tjelesna masa
pomagala gladijatoru koji se borio bez oklopa. Na-
ime, takav je bio
retiarius
, koji je bio oboružan
dugačkim trozupcem, mačem i ribarskommrežom, a
od zaštitne opreme imao je samo štitnike na no-
gama. Uz to moramo imati na umu da su oni inten-
zivno trenirali te su morali imati najbolju moguću
kondiciju. Nisu bili slobodni ljudi te je i njihovim
vlasnicima moralo biti u interesu da što dulje požive
jer je zarada odborbi išla vlasniku, ne gladijatoru.
Hrana u kojoj se nalazi isključivo ječam i bob
gladijatoru ne bi donosila dovoljno kalcija te se
prema povijesnim izvorima zna da su im se
pripremale smjese od spaljenih kostiju kako bi
nadoknadili taj nedostatak. Kako god pripremljen
dodatak prehrani bio, prema obavljenim analizama
znamo da je bio efikasan jer pokazuju da je u
kostima bilo daleko više kalcija nego kod ostatka
stanovništva. I danas sportaši uzimaju dodatni
kalcij i vrlo je zanimljivo kako su u rimskodobnom
Efezu znali da im je upravo topotrebno...“
Doris Banić