Skupina vodozemaca životnim ciklusom vezana je za vodu. Izuzetno su osjetljivi na onečišćenje, što ih čini izvrsnim bioindikatorima.

Od zabilježenih devet vrsta vodozemaca, najteže možemo uočiti pjegavog daždevnjaka (Salamandra salamandra), skrovitu životinju vlažnih mračnih šuma, dok uz obale rijeke najčešće možemo vidjeti najbrojniju vrstu, veliku zelenu žabu (Pelophylax ridibundus). U proljeće, u vrijeme razmnožavanja, u okolnim barama mogu se vidjeti krastača (Bufo bufo) i zelena krastača (Bufo viridis).

U lokvama gornjeg dijela toka živi mali vodenjak (Lissotriton vulgaris), duž cijelog Parka u krošnjama drveća može se čuti glasanje gatalinke (Hyla arborea), jedne od najmanjih europskih žaba, a na vlažnim livadama, uz rubove šuma i u tršćacima uz rijeku možemo naći šumsku smeđu žabu (Rana dalmatina), aktivnu uglavnom danju i u sumrak, a posebice po kiši.

Vrijednost fauni vodozemaca pridonosi Natura vrsta, čovječja ribica (Proteus anguinus), koja je endem Dinarida. Populacije ovog stigobionta obitavaju u špiljama na području Miljacka slapa i u Jami nasuprot Torku. Čovječja ribica ugrožena je vrsta (EN).

 

109

km2

07

slapova

388

km bike ruta

47

km pješačkih staza

10

ulaza

Skip to content