Na strmim stijenama nalazimo endeme naše flore.

Dva su dalmatinska endema: prozorski zvončić (Campanula fenestrellata ssp. fenestrellata), koji se ističe prodorno plavim cvjetovima, i pustenasto devesilje (Seseli tomentosum). Brojni su i ilirsko-jadranski endemi, poput ilirske perunike (Iris illyrica), bjelušine (Inula verbascifolia) i piramidalnog zvončića (Campanula pyramidalis).

U vegetaciji pukotina stijena, uz prozorski zvončić, ističu se i smeđa slezenica (Asplenium trichomanes), zlatinjak (Asplenium ceterach) i razgranjena crkvina (Parietaria judaica), čije sastojine krase područja srednjeg toka Krke.

Vlažne sjenovite polušpilje sedrenih slapova obrašta zajednica mahovina i gospinog vlaska (Eucladio-Adianthetum). Zbog slabe svjetlosti uspijeva mali broj biljnih vrsta, među kojima se ističe gospin vlasak (Adianthum capillus-veneris), čije su zajednice posebno uočljive i razvijene na području Skradinskog buka.

 

109

km2

07

slapova

388

km bike ruta

47

km pješačkih staza

10

ulaza

Skip to content