Svega kilometar nizvodno od najraskošnijeg slapa, 20,5 km od Krkina izvora, nalazi se najskromnija prepreka na rijeci, slap Rošnjak, visok svega 8,4 m, širok 40 m.

Sačinjen od jedne jedine sedrene barijere, ali mistična izgleda, oku je dostupan samo iz daljine.

Narod ga je nazvao Oltar. Od sedrenih tvorevina, na njemu uočavamo brade, podbrade i male polušpilje. Vegetacijski je vrlo bogat i raznolik. Obrastao je vrbom rakitom (Salix purpurea), smokvom (Ficus carica), crnim grabom (Ostrya carpinifolia), crnim jasenom (Fraxinus ornus) i bijelim grabom (Carpinus orientalis).

U vegetaciji mahovina dominira vrsta Eucladium vertcillatum, uz nju i Palustriella commutata i Cratoneuron filicinum. Skriven u dvjesto metara dubokom kanjonu, jedini je slap Krke na kojem, zbog njegove nepristupačnosti, nisu građene mlinice.

 

 

109

km2

07

slapova

388

km bike ruta

47

km pješačkih staza

10

ulaza

Skip to content