Miljacka slap, od izvora udaljen 21,5 km, peti je slap na putu Krke prema ušću.

Visok je 23,8 m, širok 50 – 60 m. Na tom se mjestu Krkinim vodama kroz izvor Miljacka pridružuju vode rijeke Zrmanje.

Taj je izvor izravna veza između tih dviju rijeka, što je jedinstven hidrogeološki fenomen. U gornjem dijelu slapa, stiješnjenog između visokih stijena, uočavamo brade i polušpilje, a u donjem niske pragove.

Slap se sastoji od tri velike i brojnih malih sedrenih stepenica. Okružen je submediteranskim raslinjem. Bogat je raznim vrstama mahovina: u vodi nalazimo vrste Eucladium vertillicatum i Cinclidotus aquaticus, na stijenama vrstu Palustriella commutata i sitnu vrstu Southbya sp., a na dijelovima slapa koji su povremeno bez vode vrste Cinclidotus riparius, Cratoneuron filicinum i mnoge druge.

U blizini Miljacka slapa nalaze se brojni speleološki objekti. Špilja Miljacka II, najveća špilja na području NP „Krka“, dom je mnogim endemičnim i zaštićenim podzemnim životinjama, među kojima i čovječjoj ribici i dugonogom šišmišu.

Na lijevoj obali rijeke, ispod raskošnog slapa, nalazi se najveća hidroelektrana na Krki, HE Miljacka, do 1910. godine najsnažnija hidroelektrana u Europi.

 

109

km2

07

slapova

388

km bike ruta

47

km pješačkih staza

10

ulaza

Skip to content