25/01/2024
Istraživanje stanišnog tipa 3170* Mediteranske povremene lokve

Tijekom 2023. godine Udruga BIOM provela je istraživanje stanišnog tipa 3170* Mediteranske povremene lokve na području EM HR2000918 Šire područje NP Krka

  04/01/2024
Istraživanje potencijala i intenziteta osedravanja na ciljanim područjima rijeke Krke

U 2023. godini Hrvatsko biološko društvo provelo je istraživanje potencijala i intenziteta osedravanja na sedam sedrenih slapova rijeke Krke

  19/12/2023
Projekt „Praćenje ekološkog stanja rijeke Krke fitobentos kao indikator stanja"

U sklopu projekta „Praćenje ekološkog stanja rijeke Krke fitobentos kao indikator stanja“ provedena su tri uzorkovanja fitobentosa, u kolovozu 2022., lipnju 2023. i rujnu 2023.

  15/11/2023
Biospeleološko i speleoronilačko istraživanje speleološkog objekta Jama nasuprot Torka

Projekt „Utvrđivanje stanja ciljnog stanišnog tipa speleološkog objekta Jama nasuprot Torka s naglaskom na vrstu Marifugia cavatica“

  10/08/2023
Stanišni tip *6110 na području NP „Krka“

Otvorene kserotermofilne pionirske zajednice na karbonatnom kamenitom tlu

  09/06/2023
Utvrđivanje stanja invazivnih vrsta riba na širem području Nacionalnog parka „Krka“

U 2022. i 2023. godini nastavljeno je istraživanje ihtiofaune rijeke Krke, s naglaskom na utvrđivanju stanja invazivnih vrsta riba na širem području Nacionalnog parka „Krka“

  24/12/2022
Istraživanje špilje Miljacka IV (Špilja kod mlina na Miljacki)

Društvo za istraživanje krša Freatik i Zagrebački speleološki savez od 17. do 25. kolovoza 2022. godine proveli su speleoronilačka istraživanja kanala u špilji Miljacka IV

109

km2

07

slapova

388

km bike ruta

47

km pješačkih staza

10

ulaza

Skip to content