23/07/2024
Paleolimnološka istraživanja u NP „Krka“ – Visovačko jezero

U površinskim vodnim tijelima kao što su jezera, močvare ili rijeke taloži se sediment. Dinamika taloženja sedimenta može se mijenjati tijekom povijesti razvoja jezera, odnosno u pojedinim periodima mogu dominirati procesi taloženja, s jedne, ili erozije, s druge strane.

  08/07/2024
Određivanje stanja vodenih kornjaša na sedrenim barijerama i slapištima NP „Krka“

Vodeni kornjaši pripadaju redu kornjaša (Insecta: Coleoptera). Nalaze se u gotovo svim tipovima vodenih staništa, osim mora i oceana. Najvažniju ulogu u njihovoj rasprostranjenosti ima raznolikost mikrostaništa u određenom biotopu, odnosno njihova preferencija prema određenom tipu staništa.

  05/07/2024
„Analiza sušnih vodnih razdoblja u slivu Krke i hidroloških elemenata ekološki prihvatljivog protoka te utjecaja ekstremnih suša na ekosustave ovisne o vodama“

Definiranje i osiguranje ekološki prihvatljivog protoka (EPP) u vodotocima zaštićenih područja od krucijalne je važnosti za održavanje ekosustava ovisnih o vodama tijekom dugotrajnih sušnih razdoblja

  13/03/2024
Istraživanje herpetofaune na području NP „Krka“ 2023. godine

Istraživanje vodozemaca i gmazova (herpetofaune) na širem području Nacionalnog parka „Krka“ tijekom 2023. godine provela je tvrtka Biota d. o. o.

  25/01/2024
Istraživanje stanišnog tipa 3170* Mediteranske povremene lokve

Tijekom 2023. godine Udruga BIOM provela je istraživanje stanišnog tipa 3170* Mediteranske povremene lokve na području EM HR2000918 Šire područje NP Krka

  04/01/2024
Istraživanje potencijala i intenziteta osedravanja na ciljanim područjima rijeke Krke

U 2023. godini Hrvatsko biološko društvo provelo je istraživanje potencijala i intenziteta osedravanja na sedam sedrenih slapova rijeke Krke

  19/12/2023
Projekt „Praćenje ekološkog stanja rijeke Krke fitobentos kao indikator stanja"

U sklopu projekta „Praćenje ekološkog stanja rijeke Krke fitobentos kao indikator stanja“ provedena su tri uzorkovanja fitobentosa, u kolovozu 2022., lipnju 2023. i rujnu 2023.

109

km2

07

slapova

388

km bike ruta

47

km pješačkih staza

10

ulaza

Skip to content