Javna ustanova „Nacionalni park Krka“ partner je na projektu „LIFE CONTRA Ailanthus“, financiranim kroz Program LIFE.

Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja potpisalo je ugovor s Europskom komisijom za projekt „LIFE CONTRA Ailanthus“, kojim se planira uspostavljanje kontrole nad invazivnim stablom pajasenom. Ukupna vrijednost projekta je 19,4 milijuna kuna, od čega 60 % sufinancira Europska unija.

Projekt se financira kroz Program LIFE, instrument Europske unije namijenjen financiranju aktivnosti na području zaštite okoliša, prirode i klime. Projekt provodi Zavod za zaštitu okoliša i prirode Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja u suradnji s projektnim partnerima: Javnom ustanovom „Nacionalni park Krka”, Javnom ustanovom za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Dubrovačko-neretvanske županije i Vrtlarom d.o.o. Predviđeno je da projektne aktivnosti traju četiri i pol godine.

Pajasen (Ailanthus altissima (Mill.) Swingle) stablo je porijeklom iz istočne Azije, koje se od 18. stoljeća sadilo diljem svijeta za potrebe hortikulture, a danas se smatra jednom od najinvazivnijih biljnih vrsta u Europi. Pajasen istiskuje zavičajnu vegetaciju i smanjuje bioraznolikost, štetnik je u poljoprivredi, izaziva alergiju kod ljudi te uništava spomenike kulturne baštine i druge građevine izuzetno jakim korijenovim sustavom. Vrsta se zbog negativnih utjecaja na bioraznolikost, gospodarstvo i zdravlje ljudi nalazi i na popisu invazivnih stranih vrsta koje izazivaju zabrinutost u Europskoj uniji. U Hrvatskoj je pajasen široko rasprostranjen, a posebno ugrožava zaštićena staništa i vrste u mediteranskoj regiji.

Projektom je planirano uspostavljanje kontrole nad invazivnim stablom pajasenom u mediteranskoj regiji Hrvatske: u dvama područjima ekološke mreže Republike Hrvatske (HR2000918 Šire područje NP „Krka“ i HR2001364 JI dio Pelješca) i u gradovima s povijesnom jezgrom (Stonu, Malom Stonu i Dubrovniku).

Očekivani glavni rezultati projekta „LIFE CONTRA Ailanthus“ jesu poboljšanje statusa očuvanja Natura 2000 stanišnih tipova, očuvanje kulturne baštine, sprječavanje daljnjeg širenja invazivne strane vrste i razvoj nacionalnog protokola. Dodatni ciljevi jesu poboljšanje kapaciteta za upravljanje invazivnim vrstama i podizanje, na nacionalnoj razini, svijesti javnosti o negativnom utjecaju invazivnih vrsta.

 

life contra ailanthus

JOŠ NOVOSTI IZ KATEGORIJE

  22/02/2024
Eko kampus „Krka“ u veljači je bio središte edukacije o praksi suzbijanja invazivne vrste pajasen

Javna ustanova „Nacionalni park Krka“ ugostila je učenike šest osnovnih škola Šibensko-kninske županije. Učenici su upoznali prirodne vrijednosti Nacionalnog parka „Krka“, a održana je i edukativna radionica na temu suzbijanja invazivne vrste pajasen.

  04/10/2023
Prvi ovogodišnji volonteri u Nacionalnom parku „Krka“ – čuvari staništa autohtonih vrsta

Prvi volonterski program u 2023. u NP „Krka“, Čuvar staništa autohtonih vrsta, održan je od 1. do 10. rujna. Program je okupio predane volontere i stručnjake, a za cilj je imao suzbijanje pajasena, invazivne strane vrste, i promicanje svijesti o očuvanju prirodne baštine.

  04/05/2023
Volonterski program „Čuvar staništa autohtonih vrsta“

Prvi volonterski program koji će se u 2023. održati u Nacionalnom parku „Krka“ jest Krkin čuvar staništa u sklopu projekta LIFE CONTRA Ailanthus, u kojemu je JU „NP Krka“ partner, a financiran je kroz Program LIFE

  26/04/2023
Održana još jedna radionica u projektu uspostavljanja kontrole nad stablom pajasena

Čuvari prirode iz zaštićenih hrvatskih područja u terenskom obilasku NP „Krka“ – razmjena iskustva u uklanjanju i kontroli invazivne vrste pajasena

  09/11/2022
Održana dionička radionica u Posjetiteljskom centru Laškovica

U organizaciji Javne ustanove „Nacionalni park Krka“ i Zavoda za zaštitu okoliša i prirode Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja, a u okviru projekta „LIFE CONTRA Ailanthus“,  u Posjetiteljskom centru Laškovica održana je dionička radionica na kojoj su predstavljene invazivne vrste u našoj zemlji

  26/09/2022
Počelo uklanjanje pajasena u Nacionalnom parku „Krka“

U sklopu projekta „LIFE CONTRA Ailanthus – Uspostava kontrole invazivne strane vrste Ailanthus altissima (pajasen) u Hrvatskoj“ na projektnom području HR2000918 Šire područje NP „Krka“ počelo je uklanjanje pajasena u…

  27/07/2022
Započeo je LIFE projekt kontrole invazivnog stabla pajasen

Javna ustanova „Nacionalni park Krka“ partner je na projektu „LIFE CONTRA Ailanthus“ financiranim kroz Program LIFE.

109

km2

07

slapova

388

km bike ruta

47

km pješačkih staza

10

ulaza

Skip to content