Tijekom 2022. dr. sc. Milenko Milović na području Parka proveo je istraživanje orhideja.

Orhideje ili kaćunovke (Orchidaceae) višegodišnje su zeljaste biljke, geofiti, s najčešće dvama podzemnim gomoljima iz kojih izbija uspravna stabljika. Cvjetovi su dvospolni, različitih boja, a plod je tobolac, koji sadrži veliki broj sitnih sjemenki. Velika morfološka sličnost i nepostojanje jednostavnog ključa za određivanje vrsta stvaraju velike teškoće u raspoznavanju orhideja, a posebno roda kokica (Ophrys), pa je njihova ekologija, taksonomija i rasprostranjenost nedovoljno poznata.

Istraživanje je provedeno tijekom proljeća i jeseni 2022. s ciljem utvrđivanja brojnosti i stanja orhideja na području NP „Krka“. Iako su postojala sporadična istraživanja, prvi sigurni podaci o orhidejama Parka potječu iz 90-tih godina, kada su zabilježene samo tri svojte. Daljnjim istraživanjima otkrivane su nove vrste, što je, prema posljednjem istraživanju (Vuković i sur. 2017), rezultiralo popisom od ukupno dvadeset osam svojti.

Na temelju analize prikupljenih podataka i pregleda terena izrađen je elaborat s cjelovitim popisom vrsta i pratećom fotodokumentacijom. Naznačene su koordinate nalazišta i opisi vrsta, s posebnim osvrtom na endemične svojte, kojima su pridružene odgovarajuće kategorije ugroženosti prema Crvenoj knjizi vaskularne flore Republike Hrvatske (Nikolić i Topić 2005; Nikolić 2020b). Istraživanje je bilo izazovno zbog suše, populacije su bile malobrojne, a na nekim staništima na kojima su orhideje bile zabilježene u proljeće nisu niknule.

Zabilježeno je dvadeset šest svojti orhideja, od toga tri prvi put unutar granica Parka: ružičastookriljena kokica (Ophrys rhodostephane), mali kaćun (Orchis morio ssp. morio) i leptirasti kaćun (O. papilionacea). Tek stotinjak metara od granice Parka zabilježena je i okruglastogomoljasta bezostruška (Aceras anthropophorum), pa je velika vjerojatnost da je prisutna i unutar njegovih granica, što će se daljnjim istraživanjima nastojati potvrditi. Robertova barlija (Barlia robertiana), već zabilježena na području Parka, ali s neprecizno određenim lokalitetima i koordinatama, sad je potvrđena i stavljena na popis.

Nove svojte pronađene tijekom toga istraživanja nadopunjuju bogatu orhidejsku floru NP „Krka“, koja sada broji ukupno trideset dvije svojte. Prema Pravilniku i Zakonu o zaštiti prirode, sve orhideje imaju status strogo zaštićenih svojti (Anonymous 2016).

 

 

109

km2

07

slapova

388

km bike ruta

47

km pješačkih staza

10

ulaza

Skip to content