Velika raznolikost i mozaičnost staništa NP „Krka“ preduvjeti su velike bioraznolikosti gljiva.

To je potvrdilo i posljednje istraživanje, kojim su bila obuhvaćena dva odjeljka carstva gljiva (Fungi): mješinarke – askomicete (Ascomycota) i stapčarke – bazidiomicete (Basidiomycota). Ukupno je zabilježeno sto četrdeset vrsta: šezdeset askomiceta i osamdeset bazidiomiceta. Na trinaest istraživanih lokaliteta pronađeno je četrdest šest rijetkih, ugroženih i zaštićenih vrsta, od toga šest strogo zaštićenih: sitna zvjezdača (Geastrum minimum) (VU), ljutkova pritajnica (Marasmius cornelli) (CR) i siva slabunjavka (Psathyrella melanthina) (DD) iz odjeljka bazidiomiceta i narančasta čekinjarica (Humaria aurantia) (CR), ljubičastocrna vodoljupka (Pachyella violaceonigra) (VU) i prstasta smrčkovica (Verpa conica) (VU) iz odjeljka askomiceta.

Na širem području NP „Krka“ zabilježeno je osamdeset pet svojti lišaja. Raznolikost saksikolnih svojti, vezanih za karbonatne stijene, velika je, dok je broj terestričkih svojti vrlo malen. Raznolikost epifita određena je mikroklimatskim uvjetima i vegetacijom. Načelno bogatu lihenofloru pokazuju stari nasadi voćaka i maslina i prirodne šume, pri čemu se posebno ističe lokalitet sa šumom graba na području Kutlačinih staja. Analizom ekoloških čimbenika utvrđeno je da većina svojti za optimalan rast traži izravno osvjetljenje, umjerene temperature i visoku ili povišenu razinu hranjivih tvari u podlozi.

Za razliku od epifita, koji preferiraju umjereno kisele podloge, saksikolne svojte preferiraju bazične. Većina svojti široko je rasprostranjena i relativno dobro podnosi onečišćenje zraka, no pronađene su i svojte koje su iznimno osjetljive na onečišćenje, što govori o dobroj kakvoći zraka u Parku, osobito u dijelovima koji nisu blizu prometnica. Prema habitusu, većinom su zabilježeni listasti lišaji, i to epifiti. Najzanimljivije zabilježene svojte jesu rijetka vrsta Evernia divaricata, koja je vrlo osjetljiva na onečišćenje, i dvije svojte s Crvenog popisa lišaja Hrvatske: strogo zaštićena vrsta Usnea subscabrosa (VU) i Teloschistes chrysophthalmus (NT).

 

109

km2

07

slapova

388

km bike ruta

47

km pješačkih staza

10

ulaza

Skip to content