Gotovo dvadeset godina sustavnih arheoloških istraživanja na području vojnog logora Burnum rezultiralo je nalazom brojnih predmeta, koji su izloženi u sedam prostorija na dvjema etažama tematski uređenih prema vrsti i kontekstu izloženog materijala.

Na prvome katu mogu se vidjeti predmeti koji pripadaju rimskom graditeljstvu, predmeti za svakodnevnu upotrebu, kameni i epigrafski spomenici, predmeti vezani za amfiteatar, konjaništvo, legije i svakodnevni život i običaje vojnika.

Na drugome katu nalazi se interaktivna multimedijska tehnika, postavljena s edukativnim i didaktičkim ciljem, namijenjena prije svega djeci i mladima.

 

109

km2

07

slapova

388

km bike ruta

47

km pješačkih staza

10

ulaza

Skip to content