Krka Bike – 388 kilometara biciklističkih ruta kroz Nacionalni park „Krka“

U okruženju zaštićene prirode i jedinstvene kulturnopovijesne baštine biciklističke rute su formirane kao kružne kako bi omogućile korisniku da se vrati na početnu točku, a da se pri tome uglavnom izbjegava povratak istim putom. Staze na nekim lokacijama presijecaju jedna drugu ili idu paralelno, ali nije predviđen prelazak biciklista s jedne staze na drugu.

Tri su početne i ishodišne točke svih ruta: Ispostava JU „NP Krka“ u Skradinu, posjetiteljski centar u Laškovici i Eko kampus „Krka“ u Puljanima. Ukupno je dvanaest biciklističkih ruta, od toga tri MTB ili brdsko-biciklističke rute, tri Road ili cestovne i šest Track ruta za ugodnu obiteljsku vožnju.

Na rutama je postavljena propisana cikloturistička signalizacija a posjetiteljima su dostupne i brošure s detaljnim opisom, fotografijama, kartama i GPS koordinatama ruta.

109

km2

07

slapova

388

km bike ruta

47

km pješačkih staza

10

ulaza

Skip to content