Zbog izuzetne vrijednosti, otok Visovac oduvijek je privlačio brojne hodočasnike koji i sada organizirano hodočaste koristeći izletničke brodove Nacionalnog parka „Krka“.

Za posjećivanje Visovca organizirani su izleti brodom sa Skradinskog buka i Roškog slapa, u trajanju od dva sata sa zadržavanjem od pola sata zbog razgledavanja otočića, franjevačkog samostana, crkve, muzeja.

Izlet brodom sa Skradinskog buka do Roškog slapa (u trajanju od 4 sata) također uključuje polusatno razgledavanje Visovca.


POLAZIŠTE SKRADINSKI BUK:

Skradinski buk – Visovac – Skradinski buk, 2 sata

  • razgledavanje Visovca od pola sata u pratnji informatora

Skradinski buk – Visovac – Roški slap – Skradinski buk, 4 sata

  • razgledavanje Visovca od pola sata u pratnji informatora
  • vožnja kanjonom Među gredama prema Roškom slapu
  • razgledavanje Roškog slapa u trajanju od 1,5 sat

POLAZIŠTE ROŠKI SLAP:

Roški slap – Visovac – Roški slap, 2 sata

  • razgledavanje Visovca od pola sata u pratnji informatora
  • vožnja kanjonom Među gredama
  • izlet brodom s Roškog slapa prema Visovcu dostupan je do 15 sati

Vrijeme polaska brodova:

  • sa Skradinskog buka i Roškog slapa po dogovoru
  • organizirane grupe i hodočasnici po najavi

POLAZIŠTE STINICE/REMETIĆ:

Stinice – Visovac – Remetić

  • vožnja brodom 5 minuta te razgledavanje Visovca u trajanju od pola sata

Vrijeme polaska brodova:

Stinice – Visovac 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00; 16.00

Remetić – Visovac 9.45, 10.45, 11.45, 12.45, 13.45, 14.45; 15:45


CIJENA: pogledajte naš cjenik

109

km2

07

slapova

388

km bike ruta

47

km pješačkih staza

10

ulaza

Skip to content