Ponuda Nacionalnog parka „Krka“ uključuje i atraktivne izlete brodom prema Torku, Visovcu, Roškom slapu, manastiru Krka i starohrvatskim utvrdama Trošenju i Nečvenu. 

Organizirane grupe potrebno je prethodno pisano najaviti JU „NP Krka“. Za izlete je moguće stručno vođenje što je, također, potrebno unaprijed zatražiti.

Do Skradinskog buka posjetitelji mogu u Skradinu zakupiti brod uz pratnju djelatnika Nacionalnog parka (mornara motorista).

109

km2

07

slapova

388

km bike ruta

47

km pješačkih staza

10

ulaza

Skip to content