Javnom ustanovom “Nacionalni park Krka” upravlja Upravno vijeće koje ima predsjednika i četiri člana.

Sukladno Odluci Ministarstva zaštite okoliša i prirode od 26. travnja 2016. godine, Klasa: 080-09/16-01/42, Urbroj: 517-04-16-2 o imenovanju predsjednice i članova Upravnog vijeća JU „Nacionalni park Krka“ i Odluci Radničkog vijeća JU „NP Krka“ od 23. travnja 2019. godine, Klasa: 006-02/19-02/01, Urbroj: 2182/1-15/4-09/1-19-3 o imenovanju predstavnika radnika u Upravnom vijeću formiran je novi saziv Upravnog vijeća JU „Nacionalni park Krka“, koji broji pet (5) članova.

Ministarstvo zaštite okoliša i energetike donijelo je Odluku o razrješenju predsjednice i članova Upravnog vijeća JU „NP Krka“ 27. travnja 2020. godine, Klasa: 080-09/17-01/85, Urbroj: 517-10-20-8 i Odluku o imenovanju predsjednice i članova Upravnog vijeća JU „NP Krka“ 27. travnja 2020. godine, Klasa: 011-01/20-01/82, Urbroj: 517-10-20-1.

Odlukom Ministarstva zaštite okoliša i energetike članovi Upravnog vijeća JU „NP Krka“ su:

  • Anamarija Matak, predsjednica
  • Nediljko Dujić, član
  • dr. sc. Sanja Slavica Matešić, članica
  • Lidija Bujas, članica
  • Stjepan Gundić, član (predstavnik radnika)
1. sjednica UV
pdf | 52.50 KB
2. sjednica UV
pdf | 52.50 KB
3. sjednica UV
pdf | 52.50 KB
4. sjednica UV
pdf | 52.50 KB
5. sjednica UV
pdf | 52.50 KB
6. sjednica UV
pdf | 52.50 KB
7. sjednica UV
pdf | 52.50 KB
8. sjednica UV
pdf | 52.50 KB
9. sjednica UV
pdf | 52.50 KB
10. sjednica UV
pdf | 52.50 KB
11. sjednica UV
pdf | 52.50 KB
12. sjednica UV
pdf | 52.50 KB
13. sjednica UV
pdf | 52.50 KB
14. sjednica UV
pdf | 52.50 KB
15. sjednica UV
pdf | 52.50 KB
16. sjednica UV
pdf | 52.50 KB
17. sjednica UV
pdf | 52.50 KB
18. sjednica UV
pdf | 52.50 KB
19. sjednica UV
pdf | 52.50 KB
20. sjednica UV
pdf | 52.50 KB
21. sjednica UV
pdf | 52.50 KB
22. sjednica UV
pdf | 52.50 KB
23. sjednica UV
pdf | 52.50 KB
24. sjednica UV
pdf | 52.50 KB
25. sjednica UV
pdf | 52.50 KB
26. sjednica UV
pdf | 52.50 KB
27. sjednica UV
pdf | 52.50 KB
28. sjednica UV
pdf | 52.50 KB
29. sjednica UV
pdf | 52.50 KB
30. sjednica UV
pdf | 52.50 KB
31. sjednica UV
pdf | 52.50 KB
32. sjednica UV
pdf | 52.50 KB
33. sjednica UV
pdf | 52.50 KB
34. sjednica UV
pdf | 52.50 KB
35. sjednica UV
pdf | 52.50 KB
36. sjednica UV
pdf | 52.50 KB
37. sjednica UV
pdf | 52.50 KB
37. sjednica UV
docx | 52.50 KB
38. sjednica UV
pdf | 52.50 KB
38. sjednica UV
docx | 52.50 KB
39. sjednica UV
pdf | 52.50 KB
39. sjednica UV
docx | 52.50 KB
40. sjednica UV
pdf | 52.50 KB
40. sjednica UV
docx | 52.50 KB
41. sjednica UV
pdf | 52.50 KB
41. sjednica UV
docx | 52.50 KB
42. sjednica UV
pdf | 52.50 KB
42. sjednica UV
docx | 52.50 KB
109

km2

07

slapova

388

km bike ruta

47

km pješačkih staza

10

ulaza

Skip to content