Plan upravljanja Nacionalnim parkom „Krka“ izrađen je u razdoblju od 2006. do 2010. godine s ciljem unaprjeđenja upravljanja i očuvanja dijela rijeke Krke u granicama obuhvata NP „Krka“.

Plan upravljanja je strateški dugoročni dokument koji bez suvišnih detalja razrađuje temeljne ciljeve upravljanja Nacionalnim parkom „Krka“ te kroz akcijske planove, koji su usklađeni s vizijom, misijom, politikom i općom strategijom, daje osnovne naznake njegove provedbe.

Akcijskim planovima (58) jasno su određene aktivnosti u sljedećem desetogodišnjem razdoblju, u očuvanju biološke raznolikosti i kulturne baštine, provođenju znanstvenih istraživanja, sudjelovanju javnosti u radu Uprave, marketingu i promociji, razvoju sustava posjećivanja NP, izgradnji infrastrukture, suradnji s lokalnim stanovništvom, u institucionalnom jačanju Ustanove, pravnoj regulativi i rješenju vlasničkih odnosa. U poglavlju praćenje stanja (monitoring) razrađene su aktivnosti praćenja stanja prirode i aktivnosti predviđenih Planom upravljanja.

Sadržaj i metodologija izrade plana upravljanja usvojeni su na radionicama koje su uključivale sve sudionike, temelje se na čl. 81. Zakona o zaštiti prirode (NN 70/05 i 139/08), a usklađeni su sa sadržajima planova upravljanja NP „Sjeverni velebit“, NP „Risnjak“, NP „Plitvička jezera“ i PP „Velebit“, koji su izrađeni u okviru projekta „Očuvanje krških ekoloških sustava“ (KEC).

U izradi plana upravljanja uključeni su svi relevantni rezultati brojnih prirodoslovnih i kulturnopovijesnih studija, studija razvoja turizma, prostorni plan NP „Krka“, prostorni i razvojni planovi lokalnih zajednica te rezultati radionica i konzultacija s brojnim sudionicima (gospodarski djelatnici, političari, stanovnici i sl.) unutar i u neposrednoj blizini NP.

Zahvaljujemo svim djelatnicima NP „Krka“, Ministarstvu kulture, Državnom zavodu za zaštitu prirode, te brojnim znanstvenim institucijama i pojedincima koji su svojim sugestijama doprinijeli kvaliteti plana. Iskreno se nadamo da ćemo i dalje imati njihovu podršku u provedbi akcijskih planova kako bi zajedničkim naporima ostvarili našu viziju očuvanja prirodne i kulturne baštine NP „Krka“.

 

 

109

km2

07

slapova

388

km bike ruta

47

km pješačkih staza

10

ulaza

Skip to content