Područje Nacionalnog parka „Krka“ obiluje raznolikim šumskim zajednicama, od mediteranske vegetacije do šuma submediteranskog područja. Na blagim padinama i zaravnima može se pronaći šuma hrasta medunca i bijelog graba, u kojoj se hrast medunac, bijeli grab, crni jasen, maklen i oskoruša ističu kao karakteristične vrste. Posebno vrijedna šuma nalazi se na lokalitetu Stinice.

Između zimzelene i listopadne vegetacije prostire se šuma hrasta crnike i crnog jasena. Hrast crnika, crni jasen, planika, veliki vrijes, hrast medunac i bijeli grab zajedno tvore slikovite sastojine na lokacijama Mačkovica i Obla glava.

Na području kanjona Krke i sjeverno od Roškog slapa šuma hrasta medunca i crnog graba pokazuje raznolikost zahvaljujući prisutnosti crnog jasena, javora gluhača, maklena, brekinje i mukinje.

U riječnim dolinama dominiraju poplavne i vlažne šume s poljskim jasenom, crnom johom, nizinskim brijestom, sivom vrbom i trušljikom.

Što se tiče četinjača, alepski bor i crni bor prevladavaju u različitim dijelovima Parka. Alepski bor širi se na sjeveru duž kanjona, pokrivajući strme padine i opožarene površine.

Ekološka mreža Nacionalnog parka „Krka“ obuhvaća različite stanišne tipove, uključujući poplavne miješane šume, vazdazelene šume hrasta crnike i mediteranske makije s dominantnim borovicama. To bogatstvo prirodnih zajednica čini Park iznimno važnim područjem, zanimljivim za istraživanje i izazovnim za očuvanje.

JOŠ NOVOSTI IZ KATEGORIJE

  19/04/2024
Novi rezultati istraživanja zadovoljstva posjetitelja NP „Krka“ potvrđuju dobro upravljanje Parkom

Posjetitelji Nacionalnog parka „Krka“ ističu boravak i uživanje u prirodi i opušteni odmor kao najvažnije motive dolaska u Park, raste zadovoljstvo ponudom u svim elementima, a raste i udio domaćih posjetitelja

  16/04/2024
Hrvatska turistička kutija iznenađenja stigla u Nacionalni park „Krka“

U sklopu projekta „Kultura, turizam i strukovno obrazovanje“, koji je odabralo Ministarstvo turizma i sporta, učenici Srednje škole Ivana Meštrovića Drniš i Ekonomske i upravne škole Split posjetili su Eko kampus „Krka“ u Puljanima

  12/04/2024
20. Susret s lokalnim stanovništvom okuplja maslinare

Na prvom ovogodišnjem susretu maslinara sa šireg područja Krke razgovarat će se o pripremi maslina za uspješnu cvatnju i oplodnju

  08/04/2024
Obilježavanje Europskog dana vune u etno-selu na Skradinskom buku

Pridružite nam se u etno-selu na Skradinskom buku u petak, 9. travnja 2024. kako bismo zajedno obilježili Europski dan vune

109

km2

07

slapova

388

km bike ruta

47

km pješačkih staza

10

ulaza

Skip to content