Nakon što je proljetos otvoren, Eko kampus „Krka“ djeluje u skladu sa svojom primarnom svrhom – edukacijom i prihvatom pojedinaca i grupa, djece, istraživača i volontera. Djeca su s razlogom na prvom mjestu: najveći dio sadržaja prilagođen je upravo njima i  nastavi u prirodi. Tu su i volonteri: dugogodišnji interes za takvu vrstu aktivnosti rezultirao je potrebnim smještajnim kapacitetima, tako da su pokrenuta već četiri volonterska programa. Istraživači, znanstvenici, studenti – dobro došli u Kampus! Za vas je opremljen moderni laboratorij. I restauratorska radionica. Čekamo da se najavite. Za one koji žele samo posjetiti fantastične zbirke, prirodoslovnu i arheološku, Eko kampus „Krka“ otvoren je cijelu godinu.

Eko kampus „Krka“ primjer je usklađenosti prirode s tehnološkim dostignućima 21. stoljeća zahvaljujući kojima se povezuju ljudi različitih interesa i sklonosti. Njegovo uređenje i opremanje počelo je 2005. da bi s vremenom postalo dio šireg projekta Nepoznata Krka: skrivena blaga gornjeg i srednjeg toka rijeke Krke (KK 06.1.2.01.0003), usmjerenog i na održivi razvoj i očuvanje ekosustava rijeke Krke. U sklopu toga projekta, ukupna vrijednost radova realiziranih u Eko kampusu „Krka“ iznosi 52.623.357 kn, od čega je 45.759.572 kn sufinancirano sredstvima Europske unije, a 42.873 kn sredstvima Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost. Sve ostale troškove podmirila je vlastitim sredstvima JU „NP Krka“.

Projekt Nepoznata Krka obuhvaća niz infrastrukturnih intervencija unutar Nacionalnog parka „Krka“, osmišljavanje i uvođenje novih prezentacijskih i interpretacijskih sadržaja, uređenje pješačkih staza, elektrifikaciju brodskog prometa i unaprjeđenje sustava upravljanja sadržajima i posjećivanjem. Opći cilj projekta je aktiviranje – izgradnjom infrastrukture, jačanjem kapaciteta ključnih dionika i razvojem novih edukativnih turističkih proizvoda i usluga – neiskorištenog turističkog i gospodarskog potencijala sjevernog dijela Nacionalnog parka „Krka“ i kvalitetniji prostorni i vremenski raspored posjetitelja, što će doprinijeti društvenom, gospodarskom i ekološkom boljitku toga prostora.

Infrastrukturna ulaganja unutar projekta odnose se na rekonstrukciju, unutarnje uređenje i postav Prirodoslovne zbirke Hram prirode, na unutarnje opremanje Edukacijsko-interpretacijskog središta Laboratorij prirode, uređenje i opremanje Volonterskog centra Titius, sa smještajnim kapacitetima hostelskog tipa i laboratorijima za istraživače, i pomoćne građevine uz njega, te na unutrašnje uređenje i opremanje blagovaonice i Internet kafea. U sklopu projekta obavljena je i rekonstrukcija vodovodne i hidrantske mreže, riješene su odvodnja oborinskih voda i odvodnja fekalnih voda, a dovršeno je i krajobrazno i hortikulturno uređenje cijelog prostora.

Eko kampus „Krka“ sada želi, i treba, postati središnje mjesto Nacionalnog parka „Krka“, ali i cijele Šibensko-kninske županije kad je riječ o edukaciji, volontiranju i istraživačkim projektima u prirodi. U tom smislu protekle godine već su pokrenuta četiri volonterska programa. Nastavnici u osnovnim i srednjim školama mogu kontaktirati Javnu ustanovu „Nacionalni park Krka“ radi održavanja edukativnih radionica.

JOŠ NOVOSTI IZ KATEGORIJE

  05/12/2022
Međunarodni dan volontera

Petoga prosinca obilježava se Međunarodni dan dobrovoljnog rada za ekonomski i društveni napredak (International Volunteer Day for Economic and Social Development), odnosno Međunarodni dan volontera

  02/12/2022
Počinje ciklus tekstova o arheološkom lokalitetu Burnum

Ciklus tekstova „Otkrivanje Burnuma“ možete pogledati ovdje

  30/11/2022
Krkin adventski kalendar

Krkin adventski kalendar možete pronaći u izlogu suvenirnice Nacionalnog parka „Krka“ u Šibeniku, na Maloj loži, u nekadašnjoj palači Draganić, u kojoj se smjestila Uprava Parka

  09/11/2022
Održana dionička radionica u Posjetiteljskom centru Laškovica

U organizaciji Javne ustanove „Nacionalni park Krka“ i Zavoda za zaštitu okoliša i prirode Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja, a u okviru projekta „LIFE CONTRA Ailanthus“,  u Posjetiteljskom centru Laškovica održana je dionička radionica na kojoj su predstavljene invazivne vrste u našoj zemlji

109

km2

07

slapova

388

km bike ruta

47

km pješačkih staza

10

ulaza

Skip to content