Koristeći interaktivnu tehnologiju i dizajnerska rješenja, prirodoslovna zbirka Hram prirode interpretira bogatstvo biološke raznolikosti zaštićenog područja. Izložbeni prostor sastoji se od šest tematski uređenih prostorija smještenih u podrumu i na dvama katovima. Upravo je takva konfiguracija zgrade inspirirala izložbeni postav, koji područje Nacionalnog parka „Krka“ predstavlja kroz stvaranje živoga svijeta. Zbirka je u maksimalnoj mjeri interaktivna: posjetitelj će se naći u ulozi istraživača koji igranjem različitih uloga otkriva postav pokrećući sadržaje koji su u njega implementirani.

Priča započinje u podrumskom dijelu, kao personifikaciji podzemlja u kojem je počelo stvaranje. Posjetitelj putuje u geološku prošlost Zemlje i upoznaje fosile, okamenjene ostatke živih organizama. Potom započinje život u podzemlju, koji na Krki seže u daleku prapovijest, u razdoblje starijeg neolitika, iz kojeg potječu arheološki nalazi pronađeni u Oziđanoj pećini. Koristeći tehnologiju proširene stvarnosti, posjetitelj može razgledati pećinu i u nišama upoznati podzemne životinje s kojima je prapovijesni čovjek dijelio svoje podzemno obitavalište.

Na prvome katu možemo saznati sve o osjetljivom i složenom procesu nastanka sedre i organizmima koji u njemu sudjeluju. Voda kao element dominira cijelim izložbenim prostorom, uz središnji eksponat uzdužnog profila rijeke Krke i multimedijski prikaz stvaranja njezina kanjona. Tu je smješten središnji info-pult zbirke, na kojemu se cijeli izložbeni postav može pogledati kroz virtualnu šetnju Hramom prirode.

Endemične i rijetke slatkovodne ribe, koje su rezultat geološke prošlosti rijeke, uvrštavaju Krku, u ihtiološkom pogledu, u prirodni spomenik najveće nacionalne i međunarodne vrijednosti. Zato je cijela jedna prostorija na drugome katu posvećena upravo ribama. Posjetitelji mogu zaigrati i interaktivnu igru ribolova, u kojoj će na kraju ulov vratiti u rijeku jer je ribolov u Nacionalnom parku „Krka“ – zabranjen. U posljednjoj prostoriji posjetitelj korača staništima Nacionalnog parka „Krka“, koja su važan element bioraznolikosti. Tu susrećemo brojne zaštićene vrste leptira i kukaca, kao i vodozemaca i gmazova. Koristeći slušalice, posjetitelji mogu poslušati glasanje brojnih ptica i informirati se o tom ornitološki važnom području Europe.

Arhitektonsko rješenje Hrama prirode pažljivo je kreirano tako da osigura pristup osobama s invaliditetom i smanjenom pokretljivošću. S obzirom na to da se radi o građevini koja je postojala otprije, neki elementi koji osiguravaju pristup tim osobama nisu mogli biti ukomponirani u prostor interijera, pa je iz tog razloga u osi glavnog ulaza – stubišta uz sjeverno pročelje – izgrađen lift. Pristup je omogućen i taktilnom površinom i taktilnom crtom vođenja, a postavljeni su i oglasni pano i orijentacijski plan za kretanje u građevini, kao i informatički punktovi i induktivna petlja.

JOŠ NOVOSTI IZ KATEGORIJE

  04/12/2023
Kukičanje lente za Zelenu damu, Hrvatsko stablo godine

Od 4. do 15. prosinca 2023., radnim danom, od devet do trinaest sati u Ispostavi Javne ustanove „Nacionalni park Krka“ u Skradinu građani će se moći pridružiti djelatnicama Parka u izradi prigodnog ručnog rada

  29/11/2023
18. Susret s lokalnim stanovništvom okuplja maslinare

Na posljednji Susret ove godine, koji donosi zanimljivu i aktualnu temu, maslinari će moći donijeti i mlado ulje na besplatnu analizu

  28/11/2023
Praćenje populacija šišmiša u vrijeme sezonskih migracija

U travnju i rujnu 2023. godine tvrtka Geonatura d. o. o. provela je praćenje populacija šišmiša u vrijeme sezonskih migracija na širem području „NP Krka“ u podzemnim skloništima Miljacka II, Velika pećina Kaočinka i Topla pećina, Čikola

109

km2

07

slapova

388

km bike ruta

47

km pješačkih staza

10

ulaza

Skip to content