Koristeći interaktivnu tehnologiju i dizajnerska rješenja, prirodoslovna zbirka Hram prirode interpretira bogatstvo biološke raznolikosti zaštićenog područja. Izložbeni prostor sastoji se od šest tematski uređenih prostorija smještenih u podrumu i na dvama katovima. Upravo je takva konfiguracija zgrade inspirirala izložbeni postav, koji područje Nacionalnog parka „Krka“ predstavlja kroz stvaranje živoga svijeta. Zbirka je u maksimalnoj mjeri interaktivna: posjetitelj će se naći u ulozi istraživača koji igranjem različitih uloga otkriva postav pokrećući sadržaje koji su u njega implementirani.

Priča započinje u podrumskom dijelu, kao personifikaciji podzemlja u kojem je počelo stvaranje. Posjetitelj putuje u geološku prošlost Zemlje i upoznaje fosile, okamenjene ostatke živih organizama. Potom započinje život u podzemlju, koji na Krki seže u daleku prapovijest, u razdoblje starijeg neolitika, iz kojeg potječu arheološki nalazi pronađeni u Oziđanoj pećini. Koristeći tehnologiju proširene stvarnosti, posjetitelj može razgledati pećinu i u nišama upoznati podzemne životinje s kojima je prapovijesni čovjek dijelio svoje podzemno obitavalište.

Na prvome katu možemo saznati sve o osjetljivom i složenom procesu nastanka sedre i organizmima koji u njemu sudjeluju. Voda kao element dominira cijelim izložbenim prostorom, uz središnji eksponat uzdužnog profila rijeke Krke i multimedijski prikaz stvaranja njezina kanjona. Tu je smješten središnji info-pult zbirke, na kojemu se cijeli izložbeni postav može pogledati kroz virtualnu šetnju Hramom prirode.

Endemične i rijetke slatkovodne ribe, koje su rezultat geološke prošlosti rijeke, uvrštavaju Krku, u ihtiološkom pogledu, u prirodni spomenik najveće nacionalne i međunarodne vrijednosti. Zato je cijela jedna prostorija na drugome katu posvećena upravo ribama. Posjetitelji mogu zaigrati i interaktivnu igru ribolova, u kojoj će na kraju ulov vratiti u rijeku jer je ribolov u Nacionalnom parku „Krka“ – zabranjen. U posljednjoj prostoriji posjetitelj korača staništima Nacionalnog parka „Krka“, koja su važan element bioraznolikosti. Tu susrećemo brojne zaštićene vrste leptira i kukaca, kao i vodozemaca i gmazova. Koristeći slušalice, posjetitelji mogu poslušati glasanje brojnih ptica i informirati se o tom ornitološki važnom području Europe.

Arhitektonsko rješenje Hrama prirode pažljivo je kreirano tako da osigura pristup osobama s invaliditetom i smanjenom pokretljivošću. S obzirom na to da se radi o građevini koja je postojala otprije, neki elementi koji osiguravaju pristup tim osobama nisu mogli biti ukomponirani u prostor interijera, pa je iz tog razloga u osi glavnog ulaza – stubišta uz sjeverno pročelje – izgrađen lift. Pristup je omogućen i taktilnom površinom i taktilnom crtom vođenja, a postavljeni su i oglasni pano i orijentacijski plan za kretanje u građevini, kao i informatički punktovi i induktivna petlja.

JOŠ NOVOSTI IZ KATEGORIJE

  05/12/2022
Međunarodni dan volontera

Petoga prosinca obilježava se Međunarodni dan dobrovoljnog rada za ekonomski i društveni napredak (International Volunteer Day for Economic and Social Development), odnosno Međunarodni dan volontera

  02/12/2022
Počinje ciklus tekstova o arheološkom lokalitetu Burnum

Ciklus tekstova „Otkrivanje Burnuma“ možete pogledati ovdje

  30/11/2022
Krkin adventski kalendar

Krkin adventski kalendar možete pronaći u izlogu suvenirnice Nacionalnog parka „Krka“ u Šibeniku, na Maloj loži, u nekadašnjoj palači Draganić, u kojoj se smjestila Uprava Parka

  09/11/2022
Održana dionička radionica u Posjetiteljskom centru Laškovica

U organizaciji Javne ustanove „Nacionalni park Krka“ i Zavoda za zaštitu okoliša i prirode Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja, a u okviru projekta „LIFE CONTRA Ailanthus“,  u Posjetiteljskom centru Laškovica održana je dionička radionica na kojoj su predstavljene invazivne vrste u našoj zemlji

109

km2

07

slapova

388

km bike ruta

47

km pješačkih staza

10

ulaza

Skip to content