Skradinski buk posljednja je, sedma barijera na rijeci Krki, četrdeset devet kilometara udaljena od njezina ušća, trinaest od Roškoga slapa. Preko sedamnaest stepenica Skradinskog buka, raspoređenih na osamsto metara dužine, prelijevaju se zajedničke vode rijeka Krke i Čikole. To je najduža barijera na Krki. Rast sedrene barijere Skradinskog buka prouzročio je ujezerenje vode rijeke Krke do Roškog slapa i tri kilometra donjeg toka rijeke Čikole, stvorivši tako jedan od najneobičnijih i najljepših krajobraza u Nacionalnom parku „Krka“, prepoznatljiv po otvorenosti pogleda, s otočnim formacijama prekrivenim vodenim biljem.

Kalički busen, oko 700 m duga i svega 10 m široka sedrena barijera, razdvaja Krku od ušća Čikole. Tako čovjek vidi točno mjesto na kojemu se već tisućljećima ponavlja trenutak u kojem Čikola, nakon putovanja kroz tijesni kanjon, široko širi ruke hrleći u zagrljaj Krke. To je prizor koji se otvara sa staze Lozovac. Oko Kaličkog busena plove izletnički brodovi koji posjetitelje prevoze ujezerenim tokom rijeke do otoka Visovca. Gledajući taj spokojni prizor, nijeme riječne obale i sporo otjecanje vode, lako je pomisliti da je to kraj toka rijeke i da joj preostaje samo mirno se uputiti ka Šibenskom zaljevu i svome moru. Ali, Krka je upravo na tom mjestu kreirala svoj najveličanstveniji slap.

Skradinski buk širok je od 200 do 400 m, a visinska razlika iznosi 45,7 m. Od sedrenih oblika, u gornjem dijelu slapa nalazimo pragove, sedrene otočiće, zastore i barijerice, a u donjem dijelu polušpilje, špilje i brade. U vodi najčešće nalazimo mahovine Cinclidotus aquaticus i Palustriella commutata, koje grade zavjese i brade na okomitim dijelovima slapa. Na otvorenim površinama dominira vrsta Eucladium verticillatum, dok u plićim jezerima nalazimo danas rijetku vrstu Didymodon tophaceus.

JOŠ NOVOSTI IZ KATEGORIJE

  19/04/2024
Novi rezultati istraživanja zadovoljstva posjetitelja NP „Krka“ potvrđuju dobro upravljanje Parkom

Posjetitelji Nacionalnog parka „Krka“ ističu boravak i uživanje u prirodi i opušteni odmor kao najvažnije motive dolaska u Park, raste zadovoljstvo ponudom u svim elementima, a raste i udio domaćih posjetitelja

  16/04/2024
Hrvatska turistička kutija iznenađenja stigla u Nacionalni park „Krka“

U sklopu projekta „Kultura, turizam i strukovno obrazovanje“, koji je odabralo Ministarstvo turizma i sporta, učenici Srednje škole Ivana Meštrovića Drniš i Ekonomske i upravne škole Split posjetili su Eko kampus „Krka“ u Puljanima

  12/04/2024
20. Susret s lokalnim stanovništvom okuplja maslinare

Na prvom ovogodišnjem susretu maslinara sa šireg područja Krke razgovarat će se o pripremi maslina za uspješnu cvatnju i oplodnju

  08/04/2024
Obilježavanje Europskog dana vune u etno-selu na Skradinskom buku

Pridružite nam se u etno-selu na Skradinskom buku u petak, 9. travnja 2024. kako bismo zajedno obilježili Europski dan vune

109

km2

07

slapova

388

km bike ruta

47

km pješačkih staza

10

ulaza

Skip to content