Gotovo dvadeset godina sustavnih arheoloških istraživanja na području vojnog logora Burnuma rezultiralo je nalazom brojnih predmeta, koji su izloženi u sedam prostorija, na dvjema etažama, tematski uređenim prema vrsti izloženog materijala i njegovu kontekstu. Među njima je i kaciga rimskog vojnika rekonstruirana iz čak šezdeset osam dijelova pronađenih u odvodnom kanalu u areni. U neposrednoj blizini arheološkog nalazišta Burnum nalaze se i dva prijelaza preko rijeke Krke, razdjelnice ilirskih plemena i rimske vojske, stara dva tisućljeća, koja su u sklopu projekta Nepoznata Krka obnovljena i uređena kao poučno-pješačke staze Rimski put i Brljan – Manojlovac.

Prva faza radova na obnovi i uređenju kompleksa u Puljanima počela je 2005. godine, na zgradi u kojoj se danas nalazi Arheološka zbirka, a novouređeni muzejski prostor svečano je otvoren 2010. Druga faza postava realizirana je u travnju 2019. godine nakon završetka građevinskih radova koji su imali obilježja rekonstrukcije, ali ne izravno u sklopu projekta Nepoznata Krka. Ugrađeni su dizalo i pristupne rampe za nepokretne i slabo pokretne osobe kako bi mogle pristupiti izložbenim prostorima.

Postav Arheološke zbirke, koja sadrži predmete pronađene na lokalitetu Burnum, zaprema dva kata zgrade. Na prvome katu izloženi su predmeti koji pripadaju rimskom graditeljstvu, predmeti za svakodnevnu upotrebu i kameni i epigrafski spomenici, kao i izlošci koji pripadaju amfiteatru, legijama, konjaništvu i uopće svakodnevici rimskoga vojnika i njegovim običajima. Na drugom katu postavljena je interaktivna i multimedijalna tehnologija edukativne i didaktičke namjene, namijenjena prije svega djeci i mladima.

U sklopu projekta Nepoznata Krka i opremanja posjetiteljskog centra Eko kampus „Krka“ u Puljanima izgrađen je i laboratorij, u kojem je smještena suvremena restauratorska radionica i čuvaonica pokretne baštine Nacionalnog parka „Krka“. Primarna djelatnost radionice obrada je i zaštita arheološkog materijala, s ciljem njegova očuvanja, stručne i znanstvene obrade i izlaganja u muzejskom postavu Arheološke zbirke Burnum. U radionici se restauriraju predmeti načinjeni od različitih materijala: metala, keramike, stakla ili kosti. Radionica se sustavno oprema i spada u sam vrh radionica toga tipa u našoj zemlji.

JOŠ NOVOSTI IZ KATEGORIJE

  05/12/2022
Međunarodni dan volontera

Petoga prosinca obilježava se Međunarodni dan dobrovoljnog rada za ekonomski i društveni napredak (International Volunteer Day for Economic and Social Development), odnosno Međunarodni dan volontera

  02/12/2022
Počinje ciklus tekstova o arheološkom lokalitetu Burnum

Ciklus tekstova „Otkrivanje Burnuma“ možete pogledati ovdje

  30/11/2022
Krkin adventski kalendar

Krkin adventski kalendar možete pronaći u izlogu suvenirnice Nacionalnog parka „Krka“ u Šibeniku, na Maloj loži, u nekadašnjoj palači Draganić, u kojoj se smjestila Uprava Parka

  09/11/2022
Održana dionička radionica u Posjetiteljskom centru Laškovica

U organizaciji Javne ustanove „Nacionalni park Krka“ i Zavoda za zaštitu okoliša i prirode Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja, a u okviru projekta „LIFE CONTRA Ailanthus“,  u Posjetiteljskom centru Laškovica održana je dionička radionica na kojoj su predstavljene invazivne vrste u našoj zemlji

109

km2

07

slapova

388

km bike ruta

47

km pješačkih staza

10

ulaza

Skip to content