Bogata materijalna baština Nacionalnog parka „Krka“ i vrijedni arheološki nalazi bili su poticaj za osnivanje restauratorske radionice, čija je primarna zadaća zaštita i očuvanje kulturnopovijesnog naslijeđa Parka.

Područje Nacionalnog parka „Krka“ obiluje brojnim arheološkim lokalitetima. Organizirana arheološka istraživanja provode se na području rimskog logora Burnuma, na srednjovjekovnim utvrdama Ključici i Nečvenu i na prapovijesnim lokalitetima Oziđanoj pećini i Jazinki. Potreba za sustavnom brigom o velikoj količini arheološkog materijala s Burnuma potaknula je osnivanje restauratorske radionice u listopadu 2008. godine, ali se njezina djelatnost ubrzo proširila na skrb o svim pokretnim predmetima kulturne baštine u Parku. Tako se danas u radionici vodi briga o nalazima s arheoloških lokaliteta, o etnografskoj građi i o predmetima koji pripadaju industrijskoj baštini.

Restauratorska radionica osposobljena je za stručno obavljanje konzervatorskih i restauratorskih zahvata. U početku je bila smještena u prostorijama Gradskog muzeja Drniš, a od 2018. nalazi se u prostoru Arheološke zbirke Burnum u Puljanima. U sklopu projekta „Nepoznata Krka“ i opremanja posjetiteljskog centra Eko kampus „Krka“ u Puljanima izgrađen je i laboratorij gdje se smjestila suvremena radionica i čuvaonica pokretne baštine Nacionalnog parka „Krka“.

Primarna djelatnost radionice zaštita je i obrada arheološkog materijala, s ciljem očuvanja, stručne i znanstvene obrade te izlaganje u muzejskom postavu Arheološke zbirke Burnum. Pristup je interdisciplinaran, a cilj je sačuvati predmete uz minimalne intervencije. U radionici se restauriraju predmeti od različitih materijala, poput metala, keramike, stakla i kosti. Restauriranje tih predmeta delikatan je postupak s obzirom na njihovu osjetljivost, jer su izvađeni iz zemlje u kojoj su ležali stoljećima. Svaki od njih jedinstven je svjedok prošlosti pa se njihovoj obradi pristupa s posebnom pažnjom i strpljenjem.

Radionica se sustavno oprema i spada u sam vrh radionica toga tipa u našoj zemlji. Oprema se sastoji od mikropjeskarnika s komorom, ultrazvučnog dlijeta, kade za alkalnosulfitno odsoljavanje, vakuumskog sušionika, mikroskopa, analitičke opreme, potenciometrijskog titratora, laboratorijske vage, ručnog XRF analizatora i 3D printera za rekonstrukciju arheološke građe od keramike i stakla. Uz to, jedna je od rijetkih koje posjeduju rendgen, pa može provoditi i tu vrstu ispitivanja.

 

restauratorska radionica

JOŠ NOVOSTI IZ KATEGORIJE

  08/11/2022
Nabavljen novi ručni XRF uređaj za konzervatorsko-restauratorsku radionicu

Restaurator Frederik Levarda koristi prijenosni XRF instrument koji energijom X-zraka određuje elemente prisutne u muzejskom predmetu, čak i bez uzimanja uzorka

109

km2

07

slapova

388

km bike ruta

47

km pješačkih staza

10

ulaza

Skip to content