Hidroelektrana Miljacka, najveća hidroelektrana na rijeci Krki, u vrijeme kad je izgrađena bila je jedna od najsnažnijih hidroelektrana u Europi.

 Budući da postojeće hidroelektrane nisu mogle proizvesti količinu električne energije koju je trebala njezina tvornica u Šibeniku, SUFID je odlučio sagraditi novu hidroelektranu na gornjem toku Krke, podno Manojlovačkih slapova. Nakon višegodišnjih pripremnih radova i izmjena koncesionara, radovi na izgradnji nove hidroelektrane počeli su 1903. godine, da bi 12. prosinca 1906. dobila dopuštenje za rad. U redoviti stabilni pogon ušla je početkom 1907. Voda iz Brljanskog jezera do elektrane je dovedena kroz tunel dug 1 588 m. Pad vode iznosio je 107,3 m, a raspoloživa količina 16 m3/s. Instalirane su četiri turbine snage 24 000 KS, napona 30 000 V. S tvornicom u Šibeniku elektrana je bila povezana dalekovodom dugim 34,5 km. Ukupna investicija u elektranu i dalekovod iznosila je 6.820.000 austrijskih zlatnih kruna, a trajanje koncesije ugovoreno je na četrdeset godina.

109

km2

07

slapova

388

km bike ruta

47

km pješačkih staza

10

ulaza

Skip to content