Stotinjak metara nizvodno od prve hidroelektrane, HE Krka, Ante Šupuk izgradio je drugu, HE Jaruga, koja, nakon ugradnje dodatnih turbina 1936. godine, radi i danas.

Godine 1901. društvo SUFID sklopilo je s tvrtkom Ante Šupuk i sin, vlasnikom HE Krka i koncesije na raspoloživu vodnu snagu, ugovor o izgradnji nove hidroelektrane. Tvrtka Ante Šupuk i sin ustupila je SUFID-u slobodnu količinu vode od 22,61 m3/s, a SUFID se ugovorom obvezao da će izgraditi hidroelektranu kapaciteta petnaest milijuna KWh, koju će tvrtki Ante Šupuk i sin predati u ispravnom stanju 30. srpnja 1930. Gradnja nove hidroelektrane, nazvane Jaruga, započela je 1901., a u rad je puštena 1904. godine. Proizvedena energija korištena je isključivo za potrebe tvornice karbida u Crnici, izgrađene istovremeno s elektranom. Zbog povećane potrošnje električne energije i čestih redukcija, 1913. godine HE Jaruga dobila je na raspolaganje i količinu vode od 3,2 m3/s što ju je koristila stara hidroelektrana, koja je u međuvremenu prestala s radom, što je SUFID tvrtki Ante Šupuk i sin kompenzirao godišnjom isporukom od milijun KWh električne energije. Ugovorni odnosi između tvrtke Ante Šupuk i sin i SUFID-a raskinuti su 1. rujna 1929. (godinu dana prije isteka ugovorenoga roka), nakon čega je SUFID HE Jaruga, koja je bila u veoma lošem stanju, isporučio novim vlasnicima. Najavljena gradnja tvornice aluminija u Lozovcu potaknula je vlasnike HE Jaruga na cjelovitu rekonstrukciju generatorskih postrojenja. Obnovljena HE Jaruga u pogonu je od svibnja 1937. Deset godina kasnije, 1947., uključena je u elektroenergetski sustav koji su uz nju činile HE Manojlovac i HE Kraljevac na Cetini, za koji je 1948. izgrađen novi dalekovod Kraljevac – Lozovac – Zadar.

 

109

km2

07

slapova

388

km bike ruta

47

km pješačkih staza

10

ulaza

Skip to content