Vodenice na Skradinskom buku, na objema obalama rijeke, važan su spomenik gospodarske prošlosti Šibenika i njegova kraja jer su bile temeljni izvor ekonomske snage grada.

Vodenice na Skradinskom buku prvi se put spominju 1251. godine u dokumentu kojim je kralj Bela IV. razgraničio područje Šibenika i Trogira. U 14. i 15. stoljeću vodenice na Krki imale su golemo značenje za cijelu istočnojadransku obalu jer su u njima mljeli svi gradovi od Istre do Dubrovnika. Postojeći sklopovi vodenica na Skradinskom buku uglavnom su izgrađeni na mjestu starih mliništa. Tipičnih su ruralnih stilskih karakteristika, što otežava pobližu dataciju objekata. Ipak, prema povijesnim podacima, sadašnji kompleks može se datirati u vrijeme nakon prestanka turske opasnosti, odnosno 17. i početak 18. stoljeća. Zidovi svih objekata izgrađeni su od tvrdog kamena i sedre i vezani žbukom, mješavinom vapna i pijeska ili gline. Krovište i međukatne konstrukcije zgrada izrađeni su od drva, a pokrov je kupa kanalica (nekad su to bile kamene ploče).

Putovi do vodenica danas su popločeni nepravilnim kamenom. Na osnovi austrougarske katastarske karte s kraja 19. stoljeća može se rekonstruirati tlocrtna situacija s pripadajućim imenima sklopova vodenica.

 

Sklop vodenica Gornja kuća sastoji se od kuće s mlinom i „kužinom” na katu, mlinareva stana i štale. Objekti su građeni od kamena i sedre, s otvorima uokvirenim kamenim pragovima. Drveno krovište pokriveno je kupom kanalicom. U prizemlju je prostorija sa šest obnovljenih mlinskih kola, s pogonskim mehanizmom (kašikarom), a na katu, gdje je bila „kužina“ s kuminom, danas je izložbeni prostor. Do mlinice je sačuvana ustava za skupljanje vode i šest kanalića kojima se voda dovodila na mlinska kola. U produžetku vodenice je stupa (za pranje i omekšivanje sukna) i koš (valjavica), koji je uklopljen u špilju.

Preko kamenog mostića s dvama lukovima prilazi se kompleksu koji čine vodenice zvane Živkuša i Kalikuša. Jednokatne zgrade vodenica građene su od kamena i sedre. Krov je na dvije vode, a pokriven je kupom kanalicom. Nekad su u prizemlju bili mlinovi, a na katu mlinarov stan. Do pogonskog mehanizma mlina u Kalikuši voda se od ustave dovodila kanalićima. Iza mlinica vide se ostaci stupe izdubljene u stijeni, kojoj se prilazi kamenim stubama.

Na Skradinskom buku obnovljene su još dvije vodenice, Nova kuća I i Nova kuća II. U njih su postavljene tkalačke radionice.

109

km2

07

slapova

388

km bike ruta

47

km pješačkih staza

10

ulaza

Skip to content