Doživite svakodnevni život starih Rimljana i upoznajte njihovu ratnu vještinu u Arheološkoj zbirci Burnum.

Krajem 2003. godine počela su sustavna arheološka istraživanja na prostoru rimskog vojnog logora Burnuma. U istraživanjima pronađeni su brojni sitni nalazi, poput novca, nakita, vojne opreme, stakla, keramike i opeke. S obzirom na količinu i važnost arheološkog materijala, nametnula se potreba za osnivanjem arheološke zbirke u neposrednoj blizini arheološkog lokaliteta u kojoj će biti pohranjena i prezentirana ta građa.

Arheološka zbirka Burnum nalazi se u Eko kampusu „Krka“ u Puljanima, u nekadašnjem vojnom kompleksu što ga je Vlada Republike Hrvatske 2004. godine ustupila Javnoj ustanovi „Nacionalni park Krka“, koja se obvezala da će ga preurediti i pretvoriti u znanstveno-istraživački i edukacijski centar.

 

Izložbeni prostor zbirke sastoji se od sedam prostorija, smještenih na dvama katovima zgrade, koje su uređene tematski, prema vrsti izloženog materijala odnosno i kontekstu kojemu pripada: rimskom graditeljstvu, predmetima svakodnevne upotrebe, kamenim i epigrafskim spomenicima, amfiteatru, rimskom konjaništvu, rimskim legijama te svakodnevnom životu vojnika i njihovim običajima. Uz originalne predmete, izložene su vjerne kopije konjanika, konja, centuriona i legionara sa svom opremom koju je vojska koristila u 1. stoljeću. U pozadini lutaka nalazi se i multimedijska prezentacijska podloga na kojoj se s pomoću interaktivnih senzora preko filma oživljava život rimskih vojnika iz 1. stoljeća.

Interaktivna i multimedijska tehnologija, na drugom katu postava, postavljena je s edukativnim i didaktičkim ciljem. Ciljani korisnici tih tehnologija jesu djeca i mladi, koji znanja stječu preko novih tehnologija. Interaktivno ogledalo omogućuje upoznavanje odjevnih navika rimskih vojnika, gladijatora i žena, tako da se svatko može virtualno odjenuti u različitu antičku odjeću. Postavljen je i interaktivni stol s igrom u kojoj se najmlađi mogu okušati u gradnji amfiteatra. U muzeju se nalazi i kinodvorana namijenjena multimedijskoj prezentaciji Burnuma. Autorski film, u vlasništvu Nacionalnog parka „Krka“, koji se prikazuje posjetiteljima snimljen je na samom arheološkom lokalitetu Burnum i obližnjim lokacijama, a prikazuje život, običaje, ratne vještine, prehranu i načine zabave rimskih vojnika stacioniranih u Burnumu.

109

km2

07

slapova

388

km bike ruta

47

km pješačkih staza

10

ulaza

Skip to content