Službenica za zaštitu osobnih podataka Javne ustanove „Nacionalni park Krka“ je Katia Župan.

  • pisano: Trg Ivana Pavla II. br.5, 22000 Šibenik, Hrvatska
  • elektroničkom poštom: katia.zupan@npk.hr
  • usmeno: tel: +385 (0)22 201-777 / fax: +385 (0)22 336-836
109

km2

07

slapova

388

km bike ruta

47

km pješačkih staza

10

ulaza

Skip to content