Pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija ostvaruje se u skladu sa Zakonom o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“, broj 25/2013.).

Cilj Zakona je omogućiti i osigurati ostvarivanje Ustavom Republike Hrvatske zajamčenog prava na pristup informacijama, kao i na ponovnu uporabu informacija fizičkim i pravnim osobama putem otvorenosti i javnosti djelovanja tijela javne vlasti.

Službenica za informiranje Javne ustanove „Nacionalni park Krka“ je Katia Župan.

Pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija ostvaruje se podnošenjem zahtjeva Javnoj ustanovi „Nacionalni park Krka“, službenici za informiranje:

  • pisano: Trg Ivana Pavla II. br. 5, 22000 Šibenik, Hrvatska
  • elektroničkom poštom: zppi@npk.hr 
  • usmeno: tel: +385 (0)22 201-777 / fax: +385 (0)22 336-836

JU „Nacionalni park Krka“ ima pravo na naknadu stvarnih materijalnih troškova koji nastanu pružanjem informacije korisniku prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, kao i na naknadu troškova dostave tražene informacije.

Visina naknade za pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, određena je sukladno kriterijima iz članka 19. stavka 3. Zakona o pravu na pristup informacijama. Kriteriji za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije objavljeni su u NN 12/14 i 15/14.

Zakon o pravu na pristup informacijama

http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2013_02_25_403.html

Kriteriji za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije

http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2014_01_12_231.html

 

109

km2

07

slapova

388

km bike ruta

47

km pješačkih staza

10

ulaza

Skip to content