Od 6. veljače do 15. ožujka 2024. godine na sedamnaest lokaliteta duž kanjona rijeka Krke i Čikole, tijekom dvadeset pet terenskih izlazaka u večernjim satima, za zalaska Sunca, osluškivan je pjev mužjaka sove ušare

Na području Parka pjev mužjaka čuo se na jedanaest lokaliteta, a na trima su pjev mužjaka svojim pjevom pratile ženke. Uzevši u obzir smjer iz kojeg je pjev dopirao i međusobne udaljenosti točaka na kojima je osluškivan, gnijezdeći parovi sove ušare zabilježeni su na šest područja u Parku. Kao i prethodnih godina, rezultati praćenja pokazuju da ušara obitava na donjem, srednjem i gornjem toku. Pjev mužjaka zabilježen je usput i na Kninskoj tvrđavi.

Ovogodišnjim praćenjem potvrđena je stabilnost populacije sove ušare u Parku.

Ušara se kao predator nalazi na vrhu hranidbenog lanca, a njena prisutnost na nekom području govori i o kvaliteti samog staništa. Gnijezdeća populacija ušare u Hrvatskoj spada u kategoriju gotovo ugrožene (NT), što znači da joj trenutno ne prijeti izumiranje, ali bi u bliskoj budućnosti mogla postati ugrožena.

Ušara je strogo zaštićena vrsta i ciljna vrsta područja ekološke mreže HR1000026 Krka i okolni plato. Procijenjeno je da njezina populacija na tom području broji od 50 do 70 parova, a cilj je na njemu očuvati gnijezdeću populaciju ušare od najmanje 60 parova, kao i staništa pogodna za njezino gniježđenje i hranjenje.

Rezultatima praćenja na području Parka JU „NP Krka“ pridružuje se nacionalnom programu praćenja gnijezdećih parova sova ušara, kojemu je cilj pratiti trend populacije sove ušare u Hrvatskoj i njezinu rasprostranjenosti, te utvrditi uzroke njezine ugroženosti. Prikupljeni podaci omogućit će bolje planiranje i provođenje mjera zaštite za tu strogo zaštićenu vrstu.

 

Monitoring

JOŠ NOVOSTI IZ KATEGORIJE

  07/03/2024
Praćenje stanja (monitoring) čovječje ribice 2023. godine

Čovječja ribica Proteus anguinus jedinstvena je vrsta: jedini je pravi podzemni kralješnjak Dinarida, pa kao takva predstavlja izuzetno prirodno bogatstvo

  14/02/2024
„Praćenje stanja očuvanosti ciljnih stanišnih tipova 91F0 – poplavne miješane šume Quercus robur, Ulmus leavis, Ulmus minor, Fraxinus angustifolia i 9340 – vazdazelene šume hrasta crnike (Quercus ilex)“

Na području NP „Krka“ u 2023. godini tvrtka Prosilva d. o. o. provela je istraživanja kojima je utvrđeno stanje Natura 2000 stanišnih tipova 91F0 – poplavne miješane šume Quercus robur, Ulmus leavis, Ulmus minor, Fraxinus angustifolia i 9340 – vazdazelene šume hrasta crnike (Quercus ilex ) i mjere koje treba poduzeti za njihovo očuvanje

  13/02/2024
Monitoring stanja i strukture reprezentativnih šumskih zajednica na području NP „Krka“

Nastavlja se višegodišnje praćenje stanja šumskih zajednica na području Nacionalnog parka „Krka“

  30/01/2024
Zimsko prebrojavanje ptica vodarica u NP „Krka“ 2024. godine

I ove godine JU „NP Krka“ priključila se zimskom prebrojavanju ptica vodarica, najstarijem i najvećem monitoringu bioraznolikosti na svijetu, koji organizira Wetlands International, svjetska organizacija za zaštitu močvarnih područja. Provodi se od 1967. godine, a Hrvatska u njemu sudjeluje od 1982.

109

km2

07

slapova

388

km bike ruta

47

km pješačkih staza

10

ulaza

Skip to content