Čovječja ribica Proteus anguinus jedinstvena je vrsta: jedini je pravi podzemni kralješnjak Dinarida, pa kao takva predstavlja izuzetno prirodno bogatstvo

Na području NP „Krka“ otkrivena je 1989. godine, a praćenje stanja njezine populacije počelo je 2012. godine projektom Proteus. Ciljna je vrsta Natura 2000 područja „Šire područje NP Krka“. Praćenje stanja populacije čovječje ribice u speleološkim objektima u kojima ona obitava pokazalo je da je stabilna.

Kako bi se dobio bolji uvid u rasprostranjenost vrste, tijekom 2023. godine praćenje je obavljeno i detekcijom okolišne DNK (eDNA). Rezultati analize okolišne DNK potvrdili su prisutnost vrste u sustavima izvora u koritu rijeke Krke nizvodno od izvorišta Miljacka, u izvorištu Torak i u špilji na području Bilušića buka, čime se njezin areal na području Parka proširio.

Rezultati ukazuju na to da bi ova ciljna vrsta mogla biti šire rasprostranjena, ali je teško pronaći mjesta gdje bi joj se fizički moglo pristupiti. S obzirom na vrlo mali broj speleoloških objekata s vodnim tijelom na području Parka, šire spoznaje o rasprostranjenosti vrste moguće je dobiti jedino testiranjem u povezanim špiljskim sustavima izvan granica Parka.

 

Monitoring

JOŠ NOVOSTI IZ KATEGORIJE

  26/03/2024
Praćenje gnijezdećih parova ušara (Bubo bubo) na području NP „Krka“ 2024. godine

Od 6. veljače do 15. ožujka 2024. godine na sedamnaest lokaliteta duž kanjona rijeka Krke i Čikole, tijekom dvadeset pet terenskih izlazaka u večernjim satima, za zalaska Sunca, osluškivan je pjev mužjaka sove ušare

  14/02/2024
„Praćenje stanja očuvanosti ciljnih stanišnih tipova 91F0 – poplavne miješane šume Quercus robur, Ulmus leavis, Ulmus minor, Fraxinus angustifolia i 9340 – vazdazelene šume hrasta crnike (Quercus ilex)“

Na području NP „Krka“ u 2023. godini tvrtka Prosilva d. o. o. provela je istraživanja kojima je utvrđeno stanje Natura 2000 stanišnih tipova 91F0 – poplavne miješane šume Quercus robur, Ulmus leavis, Ulmus minor, Fraxinus angustifolia i 9340 – vazdazelene šume hrasta crnike (Quercus ilex ) i mjere koje treba poduzeti za njihovo očuvanje

  13/02/2024
Monitoring stanja i strukture reprezentativnih šumskih zajednica na području NP „Krka“

Nastavlja se višegodišnje praćenje stanja šumskih zajednica na području Nacionalnog parka „Krka“

  30/01/2024
Zimsko prebrojavanje ptica vodarica u NP „Krka“ 2024. godine

I ove godine JU „NP Krka“ priključila se zimskom prebrojavanju ptica vodarica, najstarijem i najvećem monitoringu bioraznolikosti na svijetu, koji organizira Wetlands International, svjetska organizacija za zaštitu močvarnih područja. Provodi se od 1967. godine, a Hrvatska u njemu sudjeluje od 1982.

109

km2

07

slapova

388

km bike ruta

47

km pješačkih staza

10

ulaza

Skip to content