Metan znatno pridonosi globalnom zagrijavanju

Nakon ugljikova dioksida, on je drugi najveći uzrok globalnog zagrijavanja izazvanog direktnim djelovanjem ljudi. Najveći biogeni izvori metana jesu močvarna područja i ostali slatkovodni sustavi, s naglaskom na stajaćicama.

Tijekom 2022. i 2023. godine Institut Ruđer Bošković proveo je istraživanje „Metan u Visovcu – uloga biogeokemijskih procesa i dinamika mikrobnih zajednica – METVIS“ s ciljem utvrđivanja uloge i značaja mikrobnih zajednica u kruženju metana u jezeru Visovac.

Tijekom istraživanog razdoblja praćeni su fizikalno-kemijski parametri: prisutnost bakterija odgovornih za sintezu ili/i razgradnju metana u vodenom stupcu i korelacija kemijskih parametara i koncentracije metana s bakterijskom zajednicom. Uporabom najnovijih metoda u istraživanju sastava mikrobnih zajednica (sekvencioniranja sljedeće generacije) i povezivanjem tih zajednica s fizikalno-kemijskim parametrima, na dvjema odabranim točkama na jezeru Visovac istražen je odnos bakterija i metana. Kako je u lipnju 2023. godine zabilježena iznimno velika količina oborina, koja je uzrokovala miješanje vodenog stupca, on nije dalje obrađivan. Ipak, budući da su obje točke na kojima je obavljeno uzorkovanje imale vrlo slične rezultate, u budućnosti bi uzorkovanje sa samo jedne točke bilo dovoljno za praćenje koncentracije metana u jezeru.

Koncentracija kisika u vodenom stupcu opadala je od proljeća do jeseni. U pridnenom sloju utvrđena je anoksija (pomanjkanje količine kisika u organizmima), na što je upućivalo i povećanje sulfata u tom sloju. Na pojavu anoksije  najviše utječe porast temperature vode.

Metan je utvrđen u svim uzorcima. Njegova koncentracija raste od proljeća prema jeseni, ali u granicama koje su i inače utvrđene u sličnim slatkovodnim ekosustavima. Svaka sezona oblikovala je svoju mikrobnu populaciju, a pojava anoksije najviše je utjecala na njihov sastav. Najznačajnije grupe bakterija odgovorne za ciklus metana jesu Methylococcales i Methanobacteriales/Metanobacterium.

Da bi se dobila kompletna slika organskog opterećenja jezerskog sustava, istraživanja trebaju osim Visovca obuhvatiti i jezero Brljan, a uzorkovanje se mora obavljati redovito. Zbog jake interakcije organskog opterećenja i koncentracije metana, u budućnosti se mora realizirati i monitoring organskog opterećenja ekosustava Krke.

 

 

Istraživanja

JOŠ NOVOSTI IZ KATEGORIJE

  13/03/2024
Istraživanje herpetofaune na području NP „Krka“ 2023. godine

Istraživanje vodozemaca i gmazova (herpetofaune) na širem području Nacionalnog parka „Krka“ tijekom 2023. godine provela je tvrtka Biota d. o. o.

  25/01/2024
Istraživanje stanišnog tipa 3170* Mediteranske povremene lokve

Tijekom 2023. godine Udruga BIOM provela je istraživanje stanišnog tipa 3170* Mediteranske povremene lokve na području EM HR2000918 Šire područje NP Krka

  04/01/2024
Istraživanje potencijala i intenziteta osedravanja na ciljanim područjima rijeke Krke

U 2023. godini Hrvatsko biološko društvo provelo je istraživanje potencijala i intenziteta osedravanja na sedam sedrenih slapova rijeke Krke

  19/12/2023
Projekt „Praćenje ekološkog stanja rijeke Krke fitobentos kao indikator stanja"

U sklopu projekta „Praćenje ekološkog stanja rijeke Krke fitobentos kao indikator stanja“ provedena su tri uzorkovanja fitobentosa, u kolovozu 2022., lipnju 2023. i rujnu 2023.

109

km2

07

slapova

388

km bike ruta

47

km pješačkih staza

10

ulaza

Skip to content