Tijekom 2023. godine Udruga BIOM provela je istraživanje stanišnog tipa 3170* Mediteranske povremene lokve na području EM HR2000918 Šire područje NP Krka

Mediteranske povremene lokve, prepoznate kao važno i ugroženo stanište na razini Europske unije, opisane su kao prioritetni stanišni tip ekološke mreže. Razvijaju se u sredozemnoj klimi, koju karakteriziraju padaline u hladnijem dijelu godine i ljetna suša, zbog čega ljeti presušuju. Te su lokve stanište vrstama koje se mogu prilagoditi ekstremnim razlikama u vlažnosti, pa nastanjuju i poplavljena i sasvim suhih staništa. Biljne zajednice karakteristične za to stanište mogu se razviti i na rubovima, odnosno višim dijelovima stalnih lokvi, koji su u kišnom razdoblju poplavljeni, a nakon duljeg sušnog razdoblja suhi.

Kroz povijest su te lokve korištene kao pojila za stoku tijekom cijele godine osim za ljetne suše. Stoka ih je održavala brštenjem, ispašom, gaženjem i iznošenjem blata na dlaci i nogama, a i lokalni stanovnici povremeno su ih čistili. Napuštanjem ekstenzivnog stočarstva i zbog antropogenog utjecaja, lokve su počele zarastati, zatrpavati se i nestajati.

Terenskim pregledom Natura2000 područja HR2000918 Šire područje NP Krka, na njemu je zabilježeno trideset sedam lokvi, od kojih četrnaest još ima sačuvano stanište povremenih mediteranskih lokvi. Većina ih je u nekoj fazi zarastanja, bilo vodenom ili pak drvenastom vegetacijom, jedna je uništena betoniranjem, a jedna zatrpana otpadnim kamenom.

To iznimno važno stanište treba obnoviti i očuvati, stoga Nacionalni park „Krka“ planira započeti obnovu lokvi prema predloženim smjernicama kako bi se očuvale kao stanište, a time i njihov karakteristični biljni i životinjski svijet.

 

Istraživanja

JOŠ NOVOSTI IZ KATEGORIJE

  13/03/2024
Istraživanje herpetofaune na području NP „Krka“ 2023. godine

Istraživanje vodozemaca i gmazova (herpetofaune) na širem području Nacionalnog parka „Krka“ tijekom 2023. godine provela je tvrtka Biota d. o. o.

  04/01/2024
Istraživanje potencijala i intenziteta osedravanja na ciljanim područjima rijeke Krke

U 2023. godini Hrvatsko biološko društvo provelo je istraživanje potencijala i intenziteta osedravanja na sedam sedrenih slapova rijeke Krke

  19/12/2023
Projekt „Praćenje ekološkog stanja rijeke Krke fitobentos kao indikator stanja"

U sklopu projekta „Praćenje ekološkog stanja rijeke Krke fitobentos kao indikator stanja“ provedena su tri uzorkovanja fitobentosa, u kolovozu 2022., lipnju 2023. i rujnu 2023.

109

km2

07

slapova

388

km bike ruta

47

km pješačkih staza

10

ulaza

Skip to content