U sklopu projekta „Praćenje ekološkog stanja rijeke Krke fitobentos kao indikator stanja“ provedena su tri uzorkovanja fitobentosa, u kolovozu 2022., lipnju 2023. i rujnu 2023.

Na temelju uzoraka napravljena je detaljna analiza dijatomeja rijeke Krke, izrađena je zbirka trajnih preparata dijatomeja, određen je Trofički indeks dijatomeja TID(HR) i ocijenjeno ekološko stanja kao prijedlog budućeg praćenja promjena na osnovi fitobentosa kao biološkog elementa kakvoće vode. Uzrokovanje je provedeno na 15 lokaliteta od izvora do ušća rijeke Krke. Analizom sastava dijatomejske zajednice istraživanih lokaliteta na rijeci Krki ukupno je zabilježeno 288 svojti dijatomeja. Ekološko stanje za sve lokalitete na rijeci Krki ocijenjeno je kao dobro ili vrlo dobro.

Više informacija možete pročitati u sažetku projekta.

Istraživanja

JOŠ NOVOSTI IZ KATEGORIJE

  13/03/2024
Istraživanje herpetofaune na području NP „Krka“ 2023. godine

Istraživanje vodozemaca i gmazova (herpetofaune) na širem području Nacionalnog parka „Krka“ tijekom 2023. godine provela je tvrtka Biota d. o. o.

  25/01/2024
Istraživanje stanišnog tipa 3170* Mediteranske povremene lokve

Tijekom 2023. godine Udruga BIOM provela je istraživanje stanišnog tipa 3170* Mediteranske povremene lokve na području EM HR2000918 Šire područje NP Krka

  04/01/2024
Istraživanje potencijala i intenziteta osedravanja na ciljanim područjima rijeke Krke

U 2023. godini Hrvatsko biološko društvo provelo je istraživanje potencijala i intenziteta osedravanja na sedam sedrenih slapova rijeke Krke

109

km2

07

slapova

388

km bike ruta

47

km pješačkih staza

10

ulaza

Skip to content