Projekt „Utvrđivanje stanja ciljnog stanišnog tipa speleološkog objekta Jama nasuprot Torka s naglaskom na vrstu Marifugia cavatica

U sklopu projekta „Utvrđivanje stanja ciljnog stanišnog tipa speleološkog objekta Jama nasuprot Torka s naglaskom na vrstu Marifugia cavatica“ Hrvatsko biospeleološko društvo (HBSD) ove je godine provelo biospeleološko i speleoronilačko istraživanje speleološkog objekta Jama nasuprot Torka, koji se nalazi unutar granica NP „Krka“.

To je nastavak istraživanja koje je HBSD proveo u NP „Krka“ i Jami nasuprot Torka ranijih godina kojim je upotpunjen popis utvrđenih špiljskih svojti i procijenjeno njihovo stanje a sam speleološki objekt istražen za dodatnih 14,5 m novog kanala.

Tijekom tri speleoronilačka terena 2023. godine Jama nasuprot Torka u potpunosti je istražena: za prvog terenskog izlaska otvoren je prolaz, a u sljedećim dvama u potpunosti je istražen i topografski nacrtan novi pukotinski kanal. Nova dubina jame sada iznosi 34 m.

Biospeleološka istraživanja provedena su u podzemnom jezeru a bila su usmjerena na vrstu dinarskog špiljskog cjevaša (M. cavatica). Fotografirane su i videosnimkama dokumentirane nakupine vrste M. cavatica radi usporedbe stanja populacije s onim ranijih godina. U svim potopljenim dijelovima gdje ima cjevaša potvrđeno je da je populacija živa i stabilna i da naseljava stijene i sige od površine do dna jezera. Dok je istraživanje trajalo, u dva je  navrata zabilježena prisutnost čovječje ribice (P. anguinus): u travnju su viđena dva primjerka, a za posljednjeg ronjenja u rujnu jedan, i to u novoistraženom kanalu na dnu jame. Potvrđeni nalazi čovječje ribice ukazuju na to da je voda u Jami nasuprot Torka pogodno stanište za vodenu (stigobiontnu) faunu.

Za dugoročno praćenje (monitoring) stanja cjevaša postavljene su tri trajne plohe od različita materijala označene mjerilom. Te će plohe omogućiti kvalitetnije praćenje naseljavanja i rasta vrste M. cavatica u nadolazećim godinama.

Projekt HBSD-a doprinosi razumijevanju ekologije i očuvanja speleoloških objekata te pruža smjernice za buduće akcije u svrhu zaštite ovog posebnog staništa.

 

 

Foto: N. Sudar, B. Jalžić, P. Visković, P. Šimunčić

Projekti i istraživanja

JOŠ NOVOSTI IZ KATEGORIJE

  17/10/2023
Praćenje stanja (monitoring) porodiljnih kolonija šišmiša na širem području NP „Krka“

U ljeto 2023. godine tvrtka Geonatura d. o. o. provela je praćenje ljetnih skloništa šišmiša na širem području NP „Krka“, uključujući špilje Miljacka II i Topla pećina i most kod slapa Brljan

  19/05/2023
Monitoring hibernacijskih kolonija šišmiša

Nastavak višegodišnjih istraživanja i praćenja šišmiša na području NP „Krka“ i njegove okolice

  25/01/2023
Zimsko prebrojavanje ptica vodarica u NP „Krka“ 2023. godine

Rezultate monitoringa Park će koristiti za provođenje mjera zaštite s ciljem očuvanja ptica vodarica i njihova staništa

109

km2

07

slapova

388

km bike ruta

47

km pješačkih staza

10

ulaza

Skip to content