„Razvoj sustava praćenja stanja očuvanosti vrsta i stanišnih tipova“, projekt koji provodi Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja, okupio brojne sudionike u Eko kampusu „Krka“

Radionica Programi praćenja stanja očuvanosti oštrulje, glavočića vodenjaka, dalmatinske pijurice i glavočića crnotrusa, koju su vodili Prirodoslovno-matematički fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Institut za primijenjenu ekologiju Oikon d. o. o., Javna ustanova Aquatika d. o. o. – Slatkovodni akvarij u Karlovcu, Hrvatsko ihtiološko društvo i „Dušek, Hošek and Partners“ Conservation s. r. o., održana je 19. svibnja 2023. u Eko kampusu „Krka“ u Puljanima.

Radionica je održana u sklopu Ugovora „Usluga razvoja programa praćenja za vrste i stanišne tipove od interesa za EU“, realiziranog kao dio projekta „Razvoj sustava praćenja stanja očuvanosti vrsta i stanišnih tipova“ Grupa predmeta nabave 8: „Izrada i razvoj programa praćenja za slatkovodne ribe s jačanjem kapaciteta dionika sustava praćenja i izvješćivanja“, koji provodi Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja.

Osim predstavnicima javnih ustanova za upravljanje zaštićenim područjima i područjima ekološke mreže, radionica je namijenjena članovima športsko-ribolovnih društava i saveza. Sudionici su na radionici upoznati s prijedlozima programa praćenja za oštrulju, glavočića vodenjaka, dalmatinsku pijuricu i glavočića crnotrusa, te su dorađeni pojedini aspekti sustava praćenja stanja navedenih vrsta.

Praćenje stanja ciljnih vrsta sastavni je dio zaštite prirode, a od dana pristupanja Republike Hrvatske Europskoj uniji monitoring je postao i zakonska obveza, sukladno odredbama Direktive o pticama i Direktive o staništima. Dobar sustav praćenja stanja (monitoring) uključuje verificirane stručne programe praćenja stanja u kojima je definirana metodologija prikupljanja, obrade i analize podataka za vrste s ciljem prikupljanja kvalitetnih podataka o trenutnom stanju populacija tih vrsta i njihovih staništa, kao i antropogeno uvjetovanih prijetnji koje ugrožavaju njihov opstanak.

Novosti

JOŠ NOVOSTI IZ KATEGORIJE

  04/12/2023
Kukičanje lente za Zelenu damu, Hrvatsko stablo godine

Od 4. do 15. prosinca 2023., radnim danom, od devet do trinaest sati u Ispostavi Javne ustanove „Nacionalni park Krka“ u Skradinu građani će se moći pridružiti djelatnicama Parka u izradi prigodnog ručnog rada

  29/11/2023
18. Susret s lokalnim stanovništvom okuplja maslinare

Na posljednji Susret ove godine, koji donosi zanimljivu i aktualnu temu, maslinari će moći donijeti i mlado ulje na besplatnu analizu

  17/11/2023
17. Susret: radionica degustacije mladih bijelih vina

Unaprjeđenje proizvodnje bijelih vina i osvrt na vina iz berbe 2023. glavne su teme novog Susreta s lokalnim stanovništvom

109

km2

07

slapova

388

km bike ruta

47

km pješačkih staza

10

ulaza

Skip to content