Nastavak višegodišnjih istraživanja i praćenja šišmiša na području NP „Krka“ i njegove okolice

Na širem području Nacionalnog parka „Krka“ u siječnju 2023. godine proveden je monitoring hibernacijskih kolonija šišmiša, koji je uključivao pregled podzemnih skloništa Topla pećina, Velika pećina Kaočinka i Miljacka II. Monitoring je provela tvrtka Geonatura d. o. o.

Terenska istraživanja provedena su u skladu sa smjernicama međunarodnog Sporazuma o zaštiti europskih populacija šišmiša (UNEP\EUROBATS), a korištena je i druga relevantna stručna i znanstvena literatura. Istraživanje je provedeno s ciljem prikupljanja podataka o populacijama šišmiša koji obitavaju u navedenim podzemnim skloništima u razdoblju hibernacije, dinamici kojom koriste te prostore, brojnosti šišmiša i sastavu vrsta, uz procjenu očuvanosti podzemnih skloništa i preporuke za daljnje aktivnosti.

Monitoringom su utvrđene varijacije u brojnosti i sastavu vrsta šišmiša, naročito za ljetnog razdoblja, pri čemu su istraživanja hibernacijskih kolonija provedena u nekoliko navrata i samo u pojedinim skloništima (Miljacka II, Topla pećina). Te varijacije tijekom godine mogu biti odraz stvarnih varijacija, ali i odraz razlika u opsegu pojedinih istraživanja i metodama koje su u njima u primijenjene. Moguće je i da se dio šišmiša zimi povremeno povuče u više, nedostupne dijelove kanala i pukotine. Ipak, prema rezultatima istraživanja 2023., vrlo je vjerojatno da šišmiši navedena skloništa ne koriste u velikom broju tijekom formiranja hibernacijskih kolonija, koje najčešće broje najviše dvadesetak jedinki.

U istraživanju u siječnju 2023. godine zabilježena je prisutnost ukupno četiri vrsta šišmiša: Myotis capaccinii (dugonogi šišmiš), Rhinolophus euryale (južni potkovnjak), R. ferrumequinum (veliki potkovnjak) i R. hipposideros (mali potkovnjak).

 

Projekti i istraživanja

JOŠ NOVOSTI IZ KATEGORIJE

  25/01/2023
Zimsko prebrojavanje ptica vodarica u NP „Krka“ 2023. godine

Rezultate monitoringa Park će koristiti za provođenje mjera zaštite s ciljem očuvanja ptica vodarica i njihova staništa

109

km2

07

slapova

388

km bike ruta

47

km pješačkih staza

10

ulaza

Skip to content