„Razvoj sustava praćenja stanja očuvanosti vrsta i stanišnih tipova“, projekt koji provodi Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja, okupio brojne sudionike u Eko kampusu „Krka“

Edukativna radionica o programu praćenja za stanišne tipove: 3260 Vodeni tokovi s vegetacijom Ranunculion fluitantis i Callitricho-Batrachion i 32A0 Sedrene barijere krških voda Dinarida, u organizaciji Instituta za primijenjenu ekologiju Oikon d. o. o., održana je 4. svibnja 2023. u Eko kampusu „Krka“ u Puljanima.

Radionica je održana u sklopu Ugovora „Usluga razvoja programa praćenja za vrste i stanišne tipove od interesa za EU“, realiziranog kao dio projekta „Razvoj sustava praćenja stanja očuvanosti vrsta i stanišnih tipova“ Grupa predmeta nabave 2: „Izrada i razvoj programa praćenja za kopnenu floru i stanišne tipove s jačanjem kapaciteta dionika sustava praćenja i izvješćivanja“, koji provodi Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja.

Osim predstavnicima javnih ustanova za zaštitu prirode, radionica je namijenjena predstavnicima državnih institucija nadležnih za upravljanje vodama i šumama, organizacijama civilnog društva, jedinicama lokalne samouprave i svim predstavnicima pravnih osoba čije djelatnosti i aktivnosti obuhvaćaju poslove praćenja stanja prirode s naglaskom na kopnenu floru i stanišne tipove.

 

Novosti

JOŠ NOVOSTI IZ KATEGORIJE

  19/04/2024
Novi rezultati istraživanja zadovoljstva posjetitelja NP „Krka“ potvrđuju dobro upravljanje Parkom

Posjetitelji Nacionalnog parka „Krka“ ističu boravak i uživanje u prirodi i opušteni odmor kao najvažnije motive dolaska u Park, raste zadovoljstvo ponudom u svim elementima, a raste i udio domaćih posjetitelja

  16/04/2024
Hrvatska turistička kutija iznenađenja stigla u Nacionalni park „Krka“

U sklopu projekta „Kultura, turizam i strukovno obrazovanje“, koji je odabralo Ministarstvo turizma i sporta, učenici Srednje škole Ivana Meštrovića Drniš i Ekonomske i upravne škole Split posjetili su Eko kampus „Krka“ u Puljanima

  12/04/2024
20. Susret s lokalnim stanovništvom okuplja maslinare

Na prvom ovogodišnjem susretu maslinara sa šireg područja Krke razgovarat će se o pripremi maslina za uspješnu cvatnju i oplodnju

  08/04/2024
Obilježavanje Europskog dana vune u etno-selu na Skradinskom buku

Pridružite nam se u etno-selu na Skradinskom buku u petak, 9. travnja 2024. kako bismo zajedno obilježili Europski dan vune

109

km2

07

slapova

388

km bike ruta

47

km pješačkih staza

10

ulaza

Skip to content