Javna ustanova „Nacionalni park Krka“ jučer je u Ispostavi u Skradinu organizirala predavanje za lokalno stanovništvo o stanju ihtiofaune na području Nacionalnog parka „Krka“ i projektima koji se s tim u vezi provode

Predavanje je održao dr. sc. Davor Zanella, profesor na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, voditelj istraživanja rasprostranjenosti i stanja populacija ciljanih vrsta slatkovodnih riba u NP „Krka“ provedenog 2021. i 2022. godine. Trenutno se provodi projekt utvrđivanja stanja invazivnih vrsta riba na širem području NP „Krka“.

Tijek i rezultati navedenih istraživanja predstavljeni su lokalnom stanovništvu, kao važnom partneru kada je riječ o zaštiti autohtonog ribljeg fonda i izlovu invazivnih vrsta koje ga ugrožavaju.

Rijeka Krka spada u vodotoke jadranskog slijeva s najvećim brojem zabilježenih slatkovodnih vrsta, zbog čega spada u najzanimljivija ihtiološka područja Hrvatske, ali i Europe. Istraživanje je provedeno s ciljem prikupljanja novih podataka o zajednici slatkovodnih riba s obzirom na staništa i rasprostranjenost ciljanih vrsta, na temelju kojih će se izraditi osnova za zoniranje područja Ekološke mreže Natura 2000, a rezultati istraživanja poslužit će i za donošenje specifičnih mjera za očuvanje ciljanih vrsta. U istraživanjima su zabilježene ukupno dvadeset četiri vrste riba s 12 279 jedinki raspoređenih u šesnaest porodica. Od ukupnog broja zabilježenih vrsta šest je strano, a osam vrsta jesu zavičajne endemske vrste: oštrulja, mren, visovački glavočić, dalmatinska pijurica, drlja, ilirski klen i turskijev klen. Endemične i rijetke slatkovodne ribe, koje su rezultat geološke prošlosti rijeke, uvrštavaju Krku, u ihtiološkom pogledu, u prirodni spomenik najveće nacionalne i internacionalne vrijednosti. Praćenje stanja zajednica riba, zavičajnih i unesenih vrsta, nastavit će se kako bi se moglo pravovremeno reagirati na promjene stanja i restaurirati pogodna staništa.

Neki od uzroka ugroženosti slatkovodnih riba jesu pregradnja i regulacija vodotoka, degradacija staništa, onečišćenje voda, klimatske promjene i strane i prenesene vrste. Posljednjih godina došlo je do promjena u ribljem fondu i pojave invazivnih vrsta unesenih iz dunavskog slijeva. NP „Krka“ intenzivno radi na njihovu izlovu u suradnji s lokalnim stanovništvom.

 

Novosti

JOŠ NOVOSTI IZ KATEGORIJE

  30/03/2023
Provedite travanj na Krki – promotivne cijene ulaznica za sve posjetitelje dalmatinske oaze zelenila

U travnju po promotivnoj cijeni ulaznice od 7,5 eura posjetite cijeli gornji tok rijeke Krke: Eko kampus „Krka“ u Puljanima, manastir Krka, Burnum i Manojlovac. Ulaznica za sve ostale kopnene lokalite u NP „Krka“ snižena je dvadeset i pet pos…

  30/03/2023
Poziv na javnu raspravu od 4. travnja do 4. svibnja 2023.

Plan upravljanja područjem ekološke mreže HR3000171 Ušće Krke i zaštićenih područja Značajni krajobraz Kanal – Luka i Značajni krajobraz Krka – donji tok čije se granice dijelom preklapaju s granicama Nacionalnog parka „Krka“ upućen na javnu raspravu

  27/03/2023
Nova knjiga na dar školarcima u Županiji kroz projekt „Popunimo školske knjižnice“

Školske knjižnice u Šibensko-kninskoj županiji bogatije su za još jedno izdanje Javne ustanove „Nacionalni park Krka“. Riječ je o knjizi grupe autora Speleološki vodič Nacionalnog parka „Krka“.

  22/03/2023
Budimo promjena koju želimo vidjeti u svijetu i djelujmo odmah kako bismo sačuvali naše vode

Svjetski dan voda u NP „Krka“ obilježen je radionicom na Skradinskom buku s učenicima 3.a razreda Osnovne škole Jurja Šižgorića Šibenik

109

km2

07

slapova

388

km bike ruta

47

km pješačkih staza

10

ulaza

Skip to content