Javna ustanova „Nacionalni park Krka“ jučer je u Ispostavi u Skradinu organizirala predavanje za lokalno stanovništvo o stanju ihtiofaune na području Nacionalnog parka „Krka“ i projektima koji se s tim u vezi provode

Predavanje je održao dr. sc. Davor Zanella, profesor na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, voditelj istraživanja rasprostranjenosti i stanja populacija ciljanih vrsta slatkovodnih riba u NP „Krka“ provedenog 2021. i 2022. godine. Trenutno se provodi projekt utvrđivanja stanja invazivnih vrsta riba na širem području NP „Krka“.

Tijek i rezultati navedenih istraživanja predstavljeni su lokalnom stanovništvu, kao važnom partneru kada je riječ o zaštiti autohtonog ribljeg fonda i izlovu invazivnih vrsta koje ga ugrožavaju.

Rijeka Krka spada u vodotoke jadranskog slijeva s najvećim brojem zabilježenih slatkovodnih vrsta, zbog čega spada u najzanimljivija ihtiološka područja Hrvatske, ali i Europe. Istraživanje je provedeno s ciljem prikupljanja novih podataka o zajednici slatkovodnih riba s obzirom na staništa i rasprostranjenost ciljanih vrsta, na temelju kojih će se izraditi osnova za zoniranje područja Ekološke mreže Natura 2000, a rezultati istraživanja poslužit će i za donošenje specifičnih mjera za očuvanje ciljanih vrsta. U istraživanjima su zabilježene ukupno dvadeset četiri vrste riba s 12 279 jedinki raspoređenih u šesnaest porodica. Od ukupnog broja zabilježenih vrsta šest je strano, a osam vrsta jesu zavičajne endemske vrste: oštrulja, mren, visovački glavočić, dalmatinska pijurica, drlja, ilirski klen i turskijev klen. Endemične i rijetke slatkovodne ribe, koje su rezultat geološke prošlosti rijeke, uvrštavaju Krku, u ihtiološkom pogledu, u prirodni spomenik najveće nacionalne i internacionalne vrijednosti. Praćenje stanja zajednica riba, zavičajnih i unesenih vrsta, nastavit će se kako bi se moglo pravovremeno reagirati na promjene stanja i restaurirati pogodna staništa.

Neki od uzroka ugroženosti slatkovodnih riba jesu pregradnja i regulacija vodotoka, degradacija staništa, onečišćenje voda, klimatske promjene i strane i prenesene vrste. Posljednjih godina došlo je do promjena u ribljem fondu i pojave invazivnih vrsta unesenih iz dunavskog slijeva. NP „Krka“ intenzivno radi na njihovu izlovu u suradnji s lokalnim stanovništvom.

 

Novosti

JOŠ NOVOSTI IZ KATEGORIJE

  19/04/2024
Novi rezultati istraživanja zadovoljstva posjetitelja NP „Krka“ potvrđuju dobro upravljanje Parkom

Posjetitelji Nacionalnog parka „Krka“ ističu boravak i uživanje u prirodi i opušteni odmor kao najvažnije motive dolaska u Park, raste zadovoljstvo ponudom u svim elementima, a raste i udio domaćih posjetitelja

  16/04/2024
Hrvatska turistička kutija iznenađenja stigla u Nacionalni park „Krka“

U sklopu projekta „Kultura, turizam i strukovno obrazovanje“, koji je odabralo Ministarstvo turizma i sporta, učenici Srednje škole Ivana Meštrovića Drniš i Ekonomske i upravne škole Split posjetili su Eko kampus „Krka“ u Puljanima

  12/04/2024
20. Susret s lokalnim stanovništvom okuplja maslinare

Na prvom ovogodišnjem susretu maslinara sa šireg područja Krke razgovarat će se o pripremi maslina za uspješnu cvatnju i oplodnju

  08/04/2024
Obilježavanje Europskog dana vune u etno-selu na Skradinskom buku

Pridružite nam se u etno-selu na Skradinskom buku u petak, 9. travnja 2024. kako bismo zajedno obilježili Europski dan vune

109

km2

07

slapova

388

km bike ruta

47

km pješačkih staza

10

ulaza

Skip to content