Rezultate monitoringa Park će koristiti za provođenje mjera zaštite s ciljem očuvanja ptica vodarica i njihova staništa

I ove godine JU „NP Krka“ pridružila se najstarijem i najvećem monitoringu bioraznolikosti na svijetu, zimskom prebrojavanju ptica vodarica, koji ima za cilj nove spoznaje, kroz kontinuirano praćenje brojnosti ptica na vodenim površinama, o ugroženosti vrsta ptica i njihovih staništa. Monitoring organizira i provodi Wetlands International, svjetska organizacija za zaštitu močvarnih područja od 1967. godine.

U prebrojavanju ptica vodarica na području NP „Krka“ 14. i 15. siječnja 2023. sudjelovali su djelatnici JU „NP Krka“ i Ivan Budinski, ornitolog iz udruge Biom. Pored vodarica, bilježene su i ostale značajne vrste. Prebrojavanje je obavljeno promatranjem s kopna i iz plovila.

Na području Parka ukupno je zabilježeno osamnaest vrsta vodarica s 1 338 jedinki. Brojnošću su prevladavale liske, divlje i krunate patke te veliki vranac, koje su zajedno činile 87 % ukupno zabilježenih jedinki ptica vodarica na zimovanju. Znatno manji broj jedinki koje su područje NP „Krka“ odabrale za zimovanje posljedica je klimatski blage zime.

Najviše ptica na zimovanju zabilježeno je na širem području jezera Torak, odnosno na ušću Čikole u Krku, gdje je zabilježeno najveće jato, liski, koje je brojilo 290 jedinki. Od pataka, zabilježeno je sedam vrsta (divlja, kreketaljka, lastarka, žličarka, glavata, njorka i krunata), od gnjuraca, četiri vrste (ušati, crnogrli, mali i ćubasti), a od čaplji, samo siva čaplja.

Posebno nas veseli što na širem području oko manastira Krka od prošle zime bilježimo jedinke velikog ronca, koji je prije toga na području Parka posljednji put zabilježen davne 1988. godine na Visovačkom jezeru. Rezultate monitoringa Park će koristiti za provođenje mjera zaštite s ciljem očuvanja ptica vodarica i njihova staništa.

Foto: Ante Pleadin, Marijana Cukrov

 

Novosti

JOŠ NOVOSTI IZ KATEGORIJE

  31/01/2023
U zajedničkoj akciji „Čisto podzemlje“ očišćeno je sedam speleoloških objekata na području NP „Krka“

Speleolozi i planinari iz Svetog Mihovila, Hrvatska gorska služba spašavanja i djelatnici Nacionalnog parka „Krka“ u pet dana iz špilja i jama izvukli dvadeset dva kubična metra smeća

  23/01/2023
Proslavimo rođendan Nacionalnog parka „Krka“ u Eko kampusu u Puljanima

Povodom svoga 38. rođendana, koji obilježava 24. siječnja, Nacionalni park „Krka“ posjetiteljima daruje besplatan ulazak u Eko kampus „Krka“ u Puljanima od 23. do 29. siječnja 2023.

  17/01/2023
Potraga za zmajem – edukativno-dokumentarni film o čovječjoj ribici

Nastavak projekta ZOOKrka, kojim pobliže upoznajemo razne životinjske vrste Nacionalnog parka „Krka“ u njihovom izvornom okolišu

  27/12/2022
Otkrivamo nepoznatu Krku – medijska kampanja projekta

Projekt Nepoznata Krka – skrivena blaga gornjeg i srednjeg toka rijeke Krke povezuje dvije obale rijeke, općine Prominu i Bukovicu, Eko kampus „Krka“ u Puljanima i Centar za interpretaciju prirode Krka – vrelo života u Kistanjama

109

km2

07

slapova

388

km bike ruta

47

km pješačkih staza

10

ulaza

Skip to content