U suradnji sa Speleološkim odsjekom Hrvatskog planinarskog kluba Sv. Mihovil iz Šibenika nastavljena je inventarizacija speleoloških objekata na području NP „Krka“. Na području Parka dosad su istražena osamdeset dva speleološka objekta.  

U odnosu na šezdeset pet objekata opisanih u Speleološkom vodiču Nacionalnog parka „Krka“, objavljenom 2013., istraženo je novih petnaest objekata. Prema predlošku iz te publikacije, izrađeni su digitalizirani nacrti svih novih objekata u Corel i PDF formatu, a prikupljena je i fotodokumentacija: fotografije ulaza i detalja speleoloških objekata. Nacrti su pripremljeni za objavljivanje u znanstveno-stručnoj i popularnoj literaturi.

Izrađena je jedinstvena tablica s osnovnim podacima o svakom objektu na području NP „Krka“ .

Provedbom Inventarizacije novih speleoloških objekata na području NP „Krka“, podaci iz Speleološkog katastra Šibensko-kninske županije SO HPK Sv. Mihovil usklađeni su, većim dijelom, a za sve nove speleološke objekte u potpunosti, s Katastrom speleoloških objekata RH i stvarnim stanjem na terenu.

Da bi se podaci u potpunosti uskladili s Katastrom speleoloških objekata RH, potrebno je još unijeti podatke o sedam speleoloških objekata: Zorinom spitu, Jami na remetnoj strani, Šupljoj stini te špiljama na području Miljacka slapa: Miljacki II, Miljacki III, Miljacki IV i Sustavu Miljacka I–V.

Proces inventarizacije speleoloških objekata vjerojatno neće biti nikad završen u potpunosti. Poznato je da se još traga za četirima manjim objektima koji se navode u elaboratu Speleološke pojave NP „Krka” iz 1990. godine: Prosikom, Orlovačom, Pećinom pod brinom (postoji nacrt objekta) i Pećinom pod brinom II. Speleolozi gotovo za svakog svog boravka na terenu od lokalnog stanovništva doznaju o postojanju novih objekata.

Foto: Teo Barišić, Joso Gracin i Jure Šarić

 

Istraživanja

JOŠ NOVOSTI IZ KATEGORIJE

  13/03/2024
Istraživanje herpetofaune na području NP „Krka“ 2023. godine

Istraživanje vodozemaca i gmazova (herpetofaune) na širem području Nacionalnog parka „Krka“ tijekom 2023. godine provela je tvrtka Biota d. o. o.

  25/01/2024
Istraživanje stanišnog tipa 3170* Mediteranske povremene lokve

Tijekom 2023. godine Udruga BIOM provela je istraživanje stanišnog tipa 3170* Mediteranske povremene lokve na području EM HR2000918 Šire područje NP Krka

  04/01/2024
Istraživanje potencijala i intenziteta osedravanja na ciljanim područjima rijeke Krke

U 2023. godini Hrvatsko biološko društvo provelo je istraživanje potencijala i intenziteta osedravanja na sedam sedrenih slapova rijeke Krke

109

km2

07

slapova

388

km bike ruta

47

km pješačkih staza

10

ulaza

Skip to content