Poziv na javni uvid u programe zaštite, njege i obnove šuma za gospodarske jedinice „Nacionalni park ‘Krka’“ i „Privatne šume NP ‘Krka’“ i raspravu o njima

Obavještavamo zainteresiranu javnost da će se javni uvid u Program zaštite, njege i obnove šuma za gospodarsku jedinicu „Nacionalni park ‘Krka’“ i Program zaštite, njege i obnove šuma za gospodarsku jedinicu „Privatne šume NP ‘Krka’“ održati od 7. do 21. studenoga 2022. godine.

Javni uvid u te programe u navedenom razdoblju bit će moguć u ispostavi Javne ustanove „Nacionalni park Krka“ u Drnišu, Ulica kardinala Alojzija Stepinca 17, radnim danom od 7 od 15 sati.

Javna rasprava održat će se posljednjeg dana javnog uvida, u ponedjeljak, 21. studenoga 2022. u 11 sati u Ispostavi JU „NP Krka“ u Drnišu, Ulica kardinala Alojzija Stepinca 17. Javnoj raspravi prisustvovat će predstavnici tvrtke Pro Silva d. o. o. (izvođač radova), Javne ustanove „Nacionalni park Krka“ i Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja.

Pozivamo zainteresirane da se odazovu pozivu i svojim primjedbama i prijedlozima doprinesu kvalitetnijem konačnom sadržaju programa zaštite, njege i obnove šuma za gospodarske jedinice „Nacionalni park ‘Krka’“ i „Privatne šume NP ‘Krka’“.

Pisana očitovanja, prijedlozi i primjedbe na Program zaštite, njege i obnove šuma za gospodarsku jedinicu „Nacionalni park ‘Krka’“ i Program zaštite, njege i obnove šuma za gospodarsku jedinicu „Privatne šume NP ‘Krka’“ mogu se dati na mjestu javnog uvida ili dostaviti poštom na adresu: Pro Silva d. o. o., Trg senjskih uskoka 1-2, 10020 Zagreb, najkasnije posljednjeg dana javnog uvida.

 

Novosti

JOŠ NOVOSTI IZ KATEGORIJE

  05/12/2022
Međunarodni dan volontera

Petoga prosinca obilježava se Međunarodni dan dobrovoljnog rada za ekonomski i društveni napredak (International Volunteer Day for Economic and Social Development), odnosno Međunarodni dan volontera

  02/12/2022
Počinje ciklus tekstova o arheološkom lokalitetu Burnum

Ciklus tekstova „Otkrivanje Burnuma“ možete pogledati ovdje

  30/11/2022
Krkin adventski kalendar

Krkin adventski kalendar možete pronaći u izlogu suvenirnice Nacionalnog parka „Krka“ u Šibeniku, na Maloj loži, u nekadašnjoj palači Draganić, u kojoj se smjestila Uprava Parka

  09/11/2022
Košarkaši GKK Šibenik u obilasku Visovca i Roškog slapa

Krkom nizvodno od Roškoga slapa do otoka Visovca, povijesnom rutom, zaplovili su električnim katamaranom Nacionalnog parka „Krka“ košarkaši GKK Šibenik

109

km2

07

slapova

388

km bike ruta

47

km pješačkih staza

10

ulaza

Skip to content