Na području Nacionalnog parka „Krka“ strogo je zabranjeno odlaganje svih vrsta otpada izvan za to predviđenih i označenih mjesta

Tako nalaže Pravilnik o zaštiti i očuvanju Nacionalnog parka „Krka“, ali i naša savjest. Plastici odbačenoj u prirodu trebat će petsto godina da se razgradi, kao i konzervi, a organski otpad, pamuk i papir razgrade se za najviše šest mjeseci.

Kada govorimo o krškom području kao što je Nacionalni park „Krka“, opasnost je tim veća kada razgrađeni otpad dospije u porozno tlo, a potom, podzemnom mrežom, u vodu. Naime, krške su stijene porozne i šupljikave pa se voda kroz njih procjeđuje. Dakle, kada bacimo smeće u prirodu, svaka kiša koja padne ispere ga i ta ga zagađena voda odnese u tlo, da bi onda zagadila i podzemne vode, koje su izvor vode koju koristimo za piće. Kada se razina vode podigne, dio onečišćene podzemne vode izađe na površinu i vrati zagađenje. Kao i prijenos dobrih tvari u prirodi, tako i zagađenje kruži utječući i na podzemni i na nadzemni ekosustav.

Zato je vrlo važno da otpad odlažemo na za to predviđena mjesta. Sav srednji ili veći otpad koji se pojavi u kućanstvu treba zbrinuti na primjeren način. Radi odvoza i zbrinjavanja takve vrste otpada možete kontaktirati komunalnu službu, koja će vam dati raspored besplatnog odvoza takvog otpada ili vam reći kako ga možete zbrinuti po hitnom postupku.

Glomazni otpad sastoji se od predmeta ili stvari koje su, zbog svojih dimenzija ili sastava, neprikladne za prikupljanje u sklopu miješanog komunalnog otpada. Ako je glomazni otpad neodgovorno bačen u prirodu ili na divlje odlagalište, troškove njegova uklanjanja plaćamo svi, kao što stoji na mrežnim stranicama tvrtke Zeleni grad Šibenik, gdje možete pronaći i raspored odvoza glomaznog otpada u pojedinim gradskim četvrtima.

Ministarstvo zaštite okoliša i prirode još je 2017. donijelo Naputak o glomaznom otpadu, u kojem stoji da se krupnim (glomaznim) otpadom smatraju kupaonička oprema, stvari za djecu, podne obloge, namještaj, kuhinjska oprema, vrtna oprema i ostali glomazni otpad. Taj dokument možete pronaći i na službenim stranicama Rivine jaruge, komunalnog poduzeća na području grada Skradina, na kojima možete ispuniti i zahtjev za odvoz glomaznog otpada.

Na području grada Drniša komunalne usluge obavlja Gradska čistoća Drniš. Glomazni otpad iz svoga kućanstva građani mogu odložiti u veliki otvoreni kontejner koji im se na njihov zahtjev dostavi na kućnu adresu. Urednim platišama ta se usluga dodatno ne naplaćuje. Obrazac za odvoz glomaznog otpada, do 2 m³ zapremine, bez naknade na zahtjev korisnika može se preuzeti na mrežnim stranicama.

Skupljanje i prijevoz otpada za potrebe drugih na području Općine Promina obavlja komunalno poduzeće Eko Promina. Općina Promina, u suradnji s Eko Promina d. o. o. i DVD Promina, organizira besplatan odvoz glomaznog otpada za sve građane koji su obveznici sustava odvoza otpada. Obavijesti o tome može se pronaći na mrežnim stranicama.

Na prostoru općina Kistanje i Ervenik prikupljanje, odvoz i zbrinjavanje komunalnog otpada obavlja trgovačko društvo Komunalno poduzeće Kistanje. Informacije o tomu mogu se pronaći na mrežnim stanicama Općine Kistanje ili upitom na telefon 022/ 338-936.

Kako bi područje Nacionalnog parka „Krka“ ostalo sačuvano u svojoj izvornosti, neokrznuto negativnim čovjekovim utjecajem, ljubazno molimo lokalno stanovništvo i posjetitelje da ne bacaju otpad u prirodu, a nadležne službe da prijave svako neprimjereno odlaganje otpada, kako bismo, u suradnji s komunalnim službama gradova i općina koje gravitiraju Parku, na vrijeme reagirali, otklonili otpad i otkrili neodgovorne pojedince koji su počinili prijestup, što, prema Zakonu o zaštiti prirode, odlaganje otpada u prirodu jest. Iz tog razloga čuvari prirode Nacionalnog parka „Krka“ mogu ispisivati kazne, a, kako bismo dodatno zaštitili prirodu i obuhvatili što veće područje, na području Parka uveden je i videonadzor.

Dugogodišnjim akcijama i aktivnom komunikacijom s lokalnim stanovništvom, Javna ustanova „Nacionalni park Krka“ nastoji produbiti svijest o važnosti odgovornog gospodarenja otpadom s ciljem očuvanja okoliša, prirode i planeta Zemlje. Svake godine sudjelujemo u Zelenoj čistki, zajedničkoj jednodnevnoj akciji čišćenja nelegalnih odlagališta otpada, najvećem volonterskom ekoprojektu u Hrvatskoj, koji okuplja aktivne građane i organizacije, a dio je velike globalne akcije World cleanup, pokrenute 2008.

Također, kako bismo ukazali na važnost zaštite prirode i očuvanja okoliša, provodimo brojne samostalne akcije čišćenja i edukativne radionice s djecom u prirodi. Upoznajemo živi svijet koji nas okružuje i učimo reciklirati kako bismo odgovornim ponašanjem doprinijeli očuvanju bioraznolikosti koju ostavljamo u zalog budućim generacijama.

Novosti

JOŠ NOVOSTI IZ KATEGORIJE

  30/03/2023
Provedite travanj na Krki – promotivne cijene ulaznica za sve posjetitelje dalmatinske oaze zelenila

U travnju po promotivnoj cijeni ulaznice od 7,5 eura posjetite cijeli gornji tok rijeke Krke: Eko kampus „Krka“ u Puljanima, manastir Krka, Burnum i Manojlovac. Ulaznica za sve ostale kopnene lokalite u NP „Krka“ snižena je dvadeset i pet pos…

  30/03/2023
Poziv na javnu raspravu od 4. travnja do 4. svibnja 2023.

Plan upravljanja područjem ekološke mreže HR3000171 Ušće Krke i zaštićenih područja Značajni krajobraz Kanal – Luka i Značajni krajobraz Krka – donji tok čije se granice dijelom preklapaju s granicama Nacionalnog parka „Krka“ upućen na javnu raspravu

  27/03/2023
Nova knjiga na dar školarcima u Županiji kroz projekt „Popunimo školske knjižnice“

Školske knjižnice u Šibensko-kninskoj županiji bogatije su za još jedno izdanje Javne ustanove „Nacionalni park Krka“. Riječ je o knjizi grupe autora Speleološki vodič Nacionalnog parka „Krka“.

  22/03/2023
Budimo promjena koju želimo vidjeti u svijetu i djelujmo odmah kako bismo sačuvali naše vode

Svjetski dan voda u NP „Krka“ obilježen je radionicom na Skradinskom buku s učenicima 3.a razreda Osnovne škole Jurja Šižgorića Šibenik

109

km2

07

slapova

388

km bike ruta

47

km pješačkih staza

10

ulaza

Skip to content